GOLDWELL

GOLDWELL là thương hiệu chăm sóc tóc và nhuộm tóc số 1 tại Salon Lehair Việt Nam. Lehair Professional phân phối các sản phẩm Goldwell chính hãng, cao cấp từ Đức.
Hệ Thống Chăm Sóc - Dualsenses Hệ Thống Tạo Kiểu - Stylesign Goldwell Kerasilk Premium Goldwell Kerasilk Revitalize Goldwell KMS Start Goldwell KMS Finish Goldwell KMS Style
messenger call