TĂNG CƯỜNG SÓNG XOĂN

Phục hồi tính đàn hồi, tăng độ xoăn bóng cho tóc.