CẮT TÓC THIẾT KẾ TẠO KIỂU

(HAIRCUT AND STYLING)
CẮT TÓC DÀI NỮ
LONG WOMEN'S HAIRCUT
HAIR MASTER
CẮT TÓC DÀI NỮ
LONG WOMEN'S HAIRCUT
HAIR ARTIST
CẮT TÓC NGẮN NỮ
SHORT WOMEN'S HAIRCUT
HAIR ARTIST
CẮT TÓC NAM
MEN'S HAIRCUT
UỐN - DUỖI - NHUỘM TÓC NAM
(CHƯA BAO GỒM DỊCH VỤ CẮT, GỘI)
CURLING - STRAIGHTENING - COLORING FOR MAN
(DO NOT INCLUDE HAIRCUT AND SHAMPOO)
TẨY 1 LẦN
BLEACHING 1 TIME
CẮT
UỐN TÓC MÁI
BANG CURLING
TẠO KIỂU
STYLING
BỚI TÓC
UPDO
200.000 VND 300.000 VND 400.000 VND 150.000 VND 690.000 VND 690.000 VND 300.000 VND 150.000 VND 350.000 VND

CẮT TÓC THIẾT KẾ TẠO KIỂU

HAIRCUT AND STYLING
CẮT TÓC DÀI NỮ
LONG WOMEN'S HAIRCUT
HAIR MASTER
200.000 VND
CẮT TÓC DÀI NỮ
LONG WOMEN'S HAIRCUT
HAIR ARTIST
300.000 VND
CẮT TÓC NGẮN NỮ
SHORT WOMEN'S HAIRCUT
HAIR ARTIST
400.000 VND
CẮT TÓC NAM
MEN'S HAIRCUT
150.000 VND
UỐN - DUỖI - NHUỘM TÓC NAM
(CHƯA BAO GỒM DỊCH VỤ CẮT, GỘI)
CURLING - STRAIGHTENING - COLORING FOR MAN
(DO NOT INCLUDE HAIRCUT AND SHAMPOO)
690.000 VND
TẨY 1 LẦN
BLEACHING 1 TIME
690.000 VND
CẮT
UỐN TÓC MÁI
BANG CURLING
300.000 VND
TẠO KIỂU
STYLING
100.000 VND
BỚI TÓC
UPDO
350.000 VND

GỘI - CHĂM SÓC DA

(SHAMPOO - SKINCARE)
GỘI - TẨY TẾ BÀO CHẾT - ĐẮP MẶT NẠ
SHAMPOO - EXFOLIATE - BEAUTY MASK
GỘI - LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
SHAMPOO - 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VỚI NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN
(MUA 5 TẶNG 2)
NATURE MATERIALS SKINCARE TREATMENT PACKAGE
(BUY 5 GET 2)
KẾT HỢP GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP BẰNG NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN CHĂM SÓC DA MẶT CHUYÊN SÂU BẰNG NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN
150.000 VND 650.000 VND 3.250.000 VND

GỘI - CHĂM SÓC DA

(SHAMPOO - SKINCARE)
GỘI - TẨY TẾ BÀO CHẾT - ĐẮP MẶT NẠ
SHAMPOO - EXFOLIATE - BEAUTY MASK
150.000 VND
GỘI - LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
SHAMPOO - 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
650.000 VND
KẾT HỢP GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP BẰNG NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VỚI NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN
(MUA 10 TẶNG 3)
NATURE MATERIALS SKINCARE TREATMENT PACKAGE
(BUY 5 GET 2)
3.250.000 VND
CHĂM SÓC DA MẶT CHUYÊN SÂU BẰNG NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN

GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL SHAMPOO
THƯƠNG HIỆU
BRAND
PHỤC HỒI
REPAIR SHAMPOO
DƯỠNG ẨM, LÀM SẠCH DƯ CHẤT
MOISTURIZING AND NOURISHING SHAMPOO
TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI SÓNG XOĂN
CURLY HAIR SHAMPOO
SUÔN MƯỢT
SMOOTH & SILKY HAIR SHAMPOO
DUY TRÌ NỮ HOÀNG MÀU NHUỘM
Maintaining vibrant hair color SHAMPOO
TRỊ GÀU
ANTI DANDRUFF SHAMPOO
CHỐNG THƯA, RỤNG
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
CHỮA TRỊ DA ĐẦU TẨY TẾ BÀO CHẾT
Treating scalp and exfoliation SHAMPOO
JOICO
(USA)
200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 200.000 VND 500.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
250.000 VND 250.000 VND
DAVINES
(USA)
275.000 VND 275.000 VND 275.000 VND 275.000 VND 275.000 VND 550.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
350.000 VND 350.000 VND 350.000 VND 350.000 VND 350.000 VND
OLAPLEX
(USA)
350.000 VND 350.000 VND 350.000 VND 350.000 VND

GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL SHAMPOO
PHỤC HỒI
REPAIR SHAMPOO
JOICO
(USA)
200.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
200.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
240.000 VND
DAVINES
(USA)
275.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
350.000 VND
OLAPLEX
(USA)
350.000 VND
DƯỠNG ẨM, LÀM SẠCH DƯ CHẤT
MOISTURIZING AND NOURISHING SHAMPOO
JOICO
(USA)
200.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
200.000 VND
DAVINES
(USA)
275.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
350.000 VND
OLAPLEX
(USA)
350.000 VND
TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI SÓNG XOĂN
CURLY HAIR SHAMPOO
JOICO
(USA)
200.000 VND
DAVINES
(USA)
275.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
350.000 VND
SUÔN MƯỢT
SMOOTH & SILKY HAIR SHAMPOO
JOICO
(USA)
200.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
200.000 VND
DAVINES
(USA)
275.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
350.000 VND
OLAPLEX
(USA)
350.000 VND
DUY TRÌ NỮ HOÀNG MÀU NHUỘM
COLOUR SHAMPOO
JOICO
(USA)
250.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
200.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
350.000 VND
OLAPLEX
(USA)
350.000 VND
TRỊ GÀU
ANTI DANDRUFF SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
200.000 VND
CHỐNG THƯA, RỤNG
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
200.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
250.000 VND
DAVINES
(USA)
275.000 VND
CHỮA TRỊ DA ĐẦU TẨY TẾ BÀO CHẾT
Treating scalp and exfoliation SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
550.000 VND
DAVINES
(USA)
550.000 VND

LACOHA (KOREA) - TRICOL (ITALY)

UỐN DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - CURLING (DAMAGE S.M) DUỖI DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - STRAIGHTENING (DAMAGE S.M) NHUỘM INEBRYA COLOR (ITALY) - COLOURING INEBRYA COLOR (ITALY)
CƠ BẢN - BASIC 700.000 VND 700.000 VND 800.000 VND
CÂN BẰNG P/H - NGĂN NGỪA HƯ TỔN
P/H BALANCE - PROTECTIVE HAIR MASK
1.140.000 VND 1.140.000 VND 1.240.000 VND

GOLDWELL (ĐỨC - GERMANY)

UỐN TOPFORM CURLING (TOPFORM) DUỖI TOPFORM STRAIGHTENING (TOPFORM) NHUỘM GOLDWELL (ĐỨC) ELUMEN - COLOURING GOLDWELL ELUMEN (GERMANY)
CƠ BẢN - BASIC 1.240.000 VND 1.240.000 VND 1.240.000 VND
CHỐNG TÌNH TRẠNG KHÔ SƠ MẤT NƯỚC, TÓC TRỞ NÊN BÓNG MƯỢT, DIỆT KHUẨN VÀ CUNG CẤP THÊM OXI CHO TÓC
PREVENT DRYNESS AND MOISTURE LOSS, LEAVING THE HAIR SHINY AND SMOOTH, ANTIBACTERIAL, AND PROVIDE ADDITIONAL OXYGEN TO THE HAIR.
1.780.000 VND 1.780.000 VND 1.780.000 VND
DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG GIÀU DƯỠNG CHẤT CỦNG CỐ LẠI CÁC LIÊN KẾT TRONG TÓC GIÚP CHẮC KHỎE & NUÔI DƯỠNG SÂU TỪ BÊN TRONG
NOURISHING FORTIFIER - RICH, INTENSIVE TREATMENT WHICH ENFORCES THE BONDS IN THE HAIR. THE HAIR FIBRES IS STRENHTHEND AND DEEPLY NOURISHED.
2.530.000 VND 2.530.000 VND 2.530.000 VND

L'OREAL (PHÁP - FRANCE)

UỐN X-TENSO OLEO SHAPE - CURLING (X-TENSO OLEO SHAPE) DUỖI X-TENSO OLEO SHAPE - STRAIGHTENING (X-TENSO OLEO SHAPE) NHUỘM L'OREAL (PHÁP) INOA (KHÔNG MÙI KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG) - COLORING L'OREAL INOA - AMMONIA FREE (FRANCE)
CƠ BẢN - BASIC 980.000 VND 980.000 VND 1.150.000 VND
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG
LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASTIC
1.520.000 VND 1.520.000 VND 1.690.000 VND
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE
KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
2.250.000 VND 2.260.000 VND 2.260.000 VND

SCHWARZKOPF (ĐỨC - GERMANY)

UỐN STRAIT THERAPY CURLING (STRAIT THERAPY) DUỖI STRAIT THERAPY STRAIGHTENING (STRAIT THERAPY) NHUỘM SCHWARZKOPF (ĐỨC) IGORA ROYAL -COLORING SCHWARZKOPF IGORA ROYAL (GERMENY)
CƠ BẢN - BASIC 1.060.000 VND 1.060.000 VND 1.150.000 VND
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION BEFORE CHEMICAL TREATMENT
1.600.000 VND 1.600.000 VND 1.700.000 VND
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG
LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASTIC
2.340.000 VND 2.340.000 VND 2.340.000 VND

ATS PRO (KOREA) - DAVINES (ITALY)

UỐN ATS RE:FLASH
CURLING ATS RE:FLASH
DUỖI ATS RE:FLASH
STRAIGHTENING ATS RE:FLASH
NHUỘM JOICO (USA) VERO K-PAK/LUMISHINE
COLORING JOICO VEKO K-PAK/LUMISHINE (USA)
CƠ BẢN - BASIC 1.280.000 VND 1.280.000 VND 1.150.000 VND
SIÊU HOẠT ĐỘNG, TINH CHẤT CHỮA TRỊ, BẢO VỆ TÓC TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT UỐN/DUỖI/NHUỘM/TẨY
PROTECTS HAIR FROM CURRENT CHEMICAL ACTIVITIES WITH A SUPER ACTIVE NATURE TREATMENT
1.830.000 VND 1.830.000 VND 1.685.000 VND
CÓ TÁC DỤNG DƯỠNG ẨM, CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH LÃO HÓA, GIÚP DA ĐẦU VÀ TÓC KHỎE MẠNH, HẠN CHẾ GÃY RỤNG, TĂNG ĐỘ BÓNG MƯỢT
GIVEMOISTURIZING EFFECTS, PROVIDES NUTRIENTS TO SLOW DOWN THE AGING PROCESS, BREAKAGE, AND INCREASES SHINE AND SMOOTHNESS
3.200.000 VND 3.200.000 VND 2.430.000 VND

GUY TANG MYDENTITY (SPECIAL USA)
DUAL BOOSTER/SUPER POWER/DEMI

NHUỘM (HAIR COLOURING) TẨY (BLEACHING) NHUỘM MÀU THỜI TRANG
HAIR FASHION COLOURING (SPECIAL)
CƠ BẢN (BASIC) 1.920.000 VND 1 LẦN (ONCE) 2.280.000 VND 5.780.000 VND
TINH CHẤT COLLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ
PURE COLLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE
2.670.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC
MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLORS, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
3.500.000 VND 2 LẦN (TWICE) 4.570.000 VND 8.070.000 VND

LACOHA (KOREA) - TRICOL (ITALY)

UỐN DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - CURLING (DAMAGE S.M) DUỖI DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - STRAIGHTENING (DAMAGE S.M) NHUỘM INEBRYA COLOR (ITALY) - COLOURING INEBRYA COLOR (ITALY)
CƠ BẢN - BASIC
700.000 VND 700.000 VND 800.000 VND
CÂN BẰNG P/H - NGĂN NGỪA HƯ TỔN
P/H BALANCE - PROTECTIVE HAIR MASK
1.140.000 VND 1.140.000 VND 1.240.000 VND

GOLDWELL (ĐỨC - GERMANY)

UỐN TOPFORM CURLING (TOPFORM) DUỖI TOPFORM STRAIGHTENING (TOPFORM) NHUỘM GOLDWELL (ĐỨC) ELUMEN - COLOURING GOLDWELL ELUMEN (GERMANY)
CƠ BẢN - BASIC
1.240.000 VND 1.240.000 VND 1.240.000 VND
CHỐNG TÌNH TRẠNG KHÔ SƠ MẤT NƯỚC, TÓC TRỞ NÊN BÓNG MƯỢT, DIỆT KHUẨN VÀ CUNG CẤP THÊM OXI CHO TÓC
PREVENT DRYNESS AND MOISTURE LOSS, LEAVING THE HAIR SHINY AND SMOOTH, ANTIBACTERIAL, AND PROVIDE ADDITIONAL OXYGEN TO THE HAIR
1.780.000 VND 1.780.000 VND 1.780.000 VND
DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG GIÀU DƯỠNG CHẤT CỦNG CỐ LẠI CÁC LIÊN KẾT TRONG TÓC GIÚP CHẮC KHỎE & NUÔI DƯỠNG SÂU TỪ BÊN TRONG
NOURISHING FORTIFIER - RICH, INTENSIVE TREATMENT WHICH ENFORCES THE BONDS IN THE HAIR. THE HAIR FIBRES IS STRENHTHEND AND DEEPLY NOURISHED
2.530.000 VND 2.530.000 VND 2.530.000 VND

L'OREAL (PHÁP - FRANCE)

UỐN X-TENSO OLEO SHAPE - CURLING (X-TENSO OLEO SHAPE DUỖI X-TENSO OLEO SHAPE - STRAIGHTENING (X-TENSO OLEO SHAPE) NHUỘM L'OREAL (PHÁP) INOA (KHÔNG MÙI KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG) - COLORING L'OREAL INOA - AMMONIA FREE (FRANCE)
CƠ BẢN - BASIC
980.000 VND 980.000 VND 1.150.000 VND
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG
LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASTIC
1.520.000 VND 1.520.000 VND 1.690.000 VND
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE
KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
2.250.000 VND 2.260.000 VND 2.260.000 VND

SCHWARZKOPF (ĐỨC - GERMANY)

UỐN STRAIT THERAPY CURLING (STRAIT THERAPY) DUỖI STRAIT THERAPY STRAIGHTENING (STRAIT THERAPY) NHUỘM SCHWARZKOPF (ĐỨC) IGORA ROYAL -COLORING SCHWARZKOPF IGORA ROYAL (GERMENY)
CƠ BẢN - BASIC
1.060.000 VND 1.060.000 VND 1.150.000 VND
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION BEFORE CHEMICAL TREATMENT
1.600.000 VND 1.600.000 VND 1.700.000 VND
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG
LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASTIC
2.340.000 VND 2.340.000 VND 2.340.000 VND

ATS PRO (KOREA) - DAVINES (ITALY)

UỐN ATS RE:FLASH
CURLING ATS RE:FLASH
DUỖI ATS RE:FLASH
STRAIGHTENING ATS RE:FLASH
NHUỘM JOICO (USA) VERO K-PAK/LUMISHINE
COLORING JOICO VEKO K-PAK/LUMISHINE (USA)
CƠ BẢN - BASIC
1.280.000 VND 1.380.000 VND 1.150.000 VND
SIÊU HOẠT ĐỘNG, TINH CHẤT CHỮA TRỊ, BẢO VỆ TÓC TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT UỐN/DUỖI/NHUỘM/TẨY
PROTECTS HAIR FROM CURRENT CHEMICAL ACTIVITIES WITH A SUPER ACTIVE NATURE TREATMENT
1.830.000 VND 1.830.000 VND 1.685.000 VND
CÓ TÁC DỤNG DƯỠNG ẨM, CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH LÃO HÓA, GIÚP DA ĐẦU VÀ TÓC KHỎE MẠNH, HẠN CHẾ GÃY RỤNG, TĂNG ĐỘ BÓNG MƯỢT
GIVEMOISTURIZING EFFECTS, PROVIDES NUTRIENTS TO SLOW DOWN THE AGING PROCESS, BREAKAGE, AND INCREASES SHINE AND SMOOTHNESS
3.200.000 VND 3.200.000 VND 2.430.000 VND

GUY TANG MYDENTITY (SPECIAL USA)

DUAL BOOSTER/SUPER POWER/DEMI

NHUỘM
(HAIR COLUOR)
CƠ BẢN - BASIC 1.920.000 VND
TINH CHẤT COLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ

PURE COLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE)
2.670.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LINGHTENING AND RELAXING PROCESS
3.500.000 VND
TẨY
(BLEACHINNG)
1 LẦN (ONCE) 2.280.000 VND
2 LẦN (ONCE) 4.570.000 VND
NHUỘM MÀU THỜI TRANG - HAIR FASHION COLORING (SPECIAL) TINH CHẤT COLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ

PURE COLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE)
5.780.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LINGHTENING AND RELAXING PROCESS
8.070.000 VND

GÓI GỘI - XẢ THƯ GIÃN

RELAXING SHAMPOO & CONDITION PACKAGE
6 GÓI GỘI XẢ CHUYÊN NGHIỆP TẠI LEHAIR
6 PACKAGE PROFESSIONAL SHAMPOO & CONDITION AT LEHAIR
JOICO
(Mỹ)
USA
SCHWARZKOPF
(Đức)
GERMANY
NASHI ARGAN
(Ý)
ITALY
DAVINES
(Ý)
ITALIA
MOROCCANOIL
(Israel)
OLAPLEX
(Mỹ)
USA
1.200.000 VND/8 lần 1.200.000 VND/8 lần 1.440.000 VND/8 lần 1.680.000 VND/8 lần 2.100.000 VND/8 lần 2.100.000 VND/8 lần

GÓI GỘI - XẢ THƯ GIÃN

RELAXING SHAMPOO & CONDITION PACKAGE
6 GÓI GỘI XẢ CHUYÊN NGHIỆP TẠI LEHAIR
6 PACKAGE PROFESSIONAL SHAMPOO & CONDITION AT LEHAIR
JOICO
(Mỹ)
USA
1.200.000 VND/8 lần
SCHWARZKOPF
(Đức)
GERMANY
1.200.000 VND/8 lần
NASHI ARGAN
(Ý)
ITALY
1.440.000 VND/8 lần
DAVINES
(Ý)
ITALIA
1.680.000 VND/8 lần
MOROCCANOIL
(Israel)
2.100.000 VND/8 lần
OLAPLEX
(Mỹ)
USA
2.100.000 VND/8 lần

LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU

REPAIR & THERAPY TREATMENT
ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI JOICO 4 BƯỚC
Tăng gấp đôi khả năng chống rụng, làm mượt, gỡ rối tức thì

JOICO 4-STEP TESTORATIVE TREATMENT
Double the anti-hair loss ability, instantly smooth and detangle hair
CHĂM SÓC DA ĐẦU, KÍCH THÍCH MỌC TÓC & CHỐNG RỤNG DAVINES
Liệu trình điều trị da đầu, chống rụng & kích thích mọc tóc 4 bước

DAVINES SCALP CARE, STIMULATE HAIR GROWTH & PREVENT HAIR LOSS
4 steps treatment to scalp care, stimulate hair growth & prevent hair loss
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 5 BƯỚC
Hỗ trợ điều trị, tái tạo cấu trúc tóc, chống gãy đứt 5 bước

5 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
4 steps treatment to repair, reconstruct hair and prevent breakage
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 11 BƯỚC
Hỗ trợ điều trị, tái tạo cấu trúc tóc, chống gãy đứt 11 bước

11 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
11 steps treatment to repair, reconstruct hair and prevent breakage
PHỤC HỒI GUY-TANG MYDENTITY
Liệu trình chữa trị & phục hồi chuyên sâu, cân bằng collagen,...

GUY-TANG MYDENTITY REPAIR
Therapy treatment to repair and balance collagen…
ĐIỀU TRỊ NASHI 4 BƯỚC
Liệu trình phục hồi, cung cấp collagen, bổ sung keratin

4 STEPS NASHI ARGAN TREATMENT
Repair treatment, provide collagen, supplementing keratin
7.680.000 VND/ 6 Lần 11.520.000 VND/6 lần 9.180.000 VND/6 lần 18.540.000 VND/6 lần 9.180.000 VND/6 lần 6.540.000 VND/6 lần
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.280.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.920.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.530.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
3.090.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.530.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.090.000 VND

LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU

REPAIR & THERAPY TREATMENT
ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI JOICO 4 BƯỚC
Tăng gấp đôi khả năng chống rụng, làm mượt, gỡ rối tức thì

JOICO 4-STEP TESTORATIVE TREATMENT
Double the anti-hair loss ability, instantly smooth and detangle hair
7.680.000 VND/ 6 Lần TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.280.000 VND
CHĂM SÓC DA ĐẦU, KÍCH THÍCH MỌC TÓC & CHỐNG RỤNG DAVINES
Liệu trình điều trị da đầu, chống rụng & kích thích mọc tóc 4 bước

DAVINES SCALP CARE, STIMULATE HAIR GROWTH & PREVENT HAIR LOSS
4 steps treatment to scalp care, stimulate hair growth & prevent hair loss
11.520.000 VND/6 lần TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.920.000 VND
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 5 BƯỚC
Hỗ trợ điều trị, tái tạo cấu trúc tóc, chống gãy đứt 5 bước

5 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
4 steps treatment to repair, reconstruct hair and prevent breakage
9.180.000 VND/6 lần TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.530.000 VND
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 11 BƯỚC
Hỗ trợ điều trị, tái tạo cấu trúc tóc, chống gãy đứt 11 bước

11 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
11 steps treatment to repair, reconstruct hair and prevent breakage
18.540.000 VND/6 lần TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
3.090.000 VND
PHỤC HỒI GUY-TANG MYDENTITY
Liệu trình chữa trị & phục hồi chuyên sâu, cân bằng collagen,...

GUY-TANG MYDENTITY REPAIR
Therapy treatment to repair and balance collagen…
9.180.000 VND/6 lần TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.530.000 VND
ĐIỀU TRỊ NASHI 4 BƯỚC
Liệu trình phục hồi, cung cấp collagen, bổ sung keratin

4 STEPS NASHI ARGAN TREATMENT
Repair treatment, provide collagen, supplementing keratin
6.540.000 VND/6 lần TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.090.000 VND

HOT COMBO

COMBO 1 COMBO 2 COMBO 3 COMBO 4 SPECIAL COMBO
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
UỐN/HẤP DAVINES - NHUỘM GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 5 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENT
DAVINES CURL/HAIR MASK - GOLDWELL COLORING
5 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
CẮT - NAIL
DUỖI/HẤP/LÀM PHỒNG CHÂN TÓC L'OREAL - NHUỘM JOICO
LIỆ TRÌNH PHỤC HỒI GUY-TANG 4 BƯỚC

HAIR CUT - NAIL
STRAIGHTEN/HAIR MASK/CRIMPLING HAIR WITH L'OREAL - DYE WITH JOICO
4 STEPS GUY-TANG REPAIR THERAPY TREATMENT
NAIL - UỐN/HẤP
LÀM PHỒNG CHÂN TÓC ATS PRO
NHUỘM GOLDWELL - PHỤC HỒI DAVINES

NAIL - CURL/HAIR MASK
ATS PRO PARTIALLY HAIR CRIMPLING
GOLDWELL COLOURING - DAVINES REPAIR
UỐN/HẤP GOLDWELL
NHUỘM/HIGHTLIGHT GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 11 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENTK
GOLDWELL CURLING - GOLDWELL COLOURING
11 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
CẮT TẠO KIỂU
NHUỘM THỜI TRANG GUY-TANG MYDENTITY 2 LẦN TẨY/PHỤC HỒI GUY-TANG 4 BƯỚC

HAIR CUT & STYLING
GUY-TANG MYDENTITY 2 TIMES BLEACH FASHION COLOURING/4 STEPS GUY-TANG REPAIR TREATMENT
COLOR GLOSSING/KERATIN TREATMENT
5.140.000 VND 5.250.000 VND 5.765.000 VND 7.280.000 VND 12.500.000 VND
TẶNG CẮT TẠO KIỂU & NAIL NGHỆ THUẬT

GET FREE HAIR CUT & NAIL ART
TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
TẶNG CẮT & LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE HAIR CUT & 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
TẶNG CẮT & NAIL & CHAI TINH CHẤT DƯỠNG TÓC

GET FREE HAIR CUT & NAIL & HAIR NOURISHING ESSENTIALS PRODUCT
TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC & NAIL & CHAI XỊT DƯỠNG SCHWARZKOPF

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT & NAIL & SCHWARZKOPF HAIR NOURISHING SPRAY

HOT COMBO

COMBO 1
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
UỐN/HẤP DAVINES - NHUỘM GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 5 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENT
DAVINES CURL/HAIR MASK - GOLDWELL COLORING
5 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
5.140.000 VND TẶNG CẮT TẠO KIỂU & NAIL NGHỆ THUẬT

GET FREE HAIR CUT & NAIL ART
COMBO 2
CẮT - NAIL
DUỖI/HẤP/LÀM PHỒNG CHÂN TÓC L'OREAL - NHUỘM JOICO
LIỆ TRÌNH PHỤC HỒI GUY-TANG 4 BƯỚC

HAIR CUT - NAIL
STRAIGHTEN/HAIR MASK/CRIMPLING HAIR WITH L'OREAL - DYE WITH JOICO
4 STEPS GUY-TANG REPAIR THERAPY TREATMENT
5.250.000 VND TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
COMBO 3
NAIL - UỐN/HẤP
LÀM PHỒNG CHÂN TÓC ATS PRO
NHUỘM GOLDWELL - PHỤC HỒI DAVINES

NAIL - CURL/HAIR MASK
ATS PRO PARTIALLY HAIR CRIMPLING
GOLDWELL COLOURING - DAVINES REPAIR
5.765.000 VND TẶNG CẮT & LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE HAIR CUT & 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
COMBO 4
UỐN/HẤP GOLDWELL
NHUỘM/HIGHTLIGHT GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 11 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENTK
GOLDWELL CURLING - GOLDWELL COLOURING
11 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
7.280.000 VND TẶNG CẮT & NAIL & CHAI TINH CHẤT DƯỠNG TÓC

GET FREE HAIR CUT & NAIL & HAIR NOURISHING ESSENTIALS PRODUCT
SPECIAL COMBO
CẮT TẠO KIỂU
NHUỘM THỜI TRANG GUY-TANG MYDENTITY 2 LẦN
TẨY/PHỤC HỒI GUY-TANG 4 BƯỚC

HAIR CUT & STYLING
GUY-TANG MYDENTITY 2 TIMES BLEACH FASHION COLOURING/4 STEPS GUY-TANG REPAIR TREATMENT COLOR GLOSSING/KERATIN TREATMENT
12.500.000 VND TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC & NAIL & CHAI XỊT DƯỠNG SCHWARZKOPF

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT & NAIL & SCHWARZKOPF HAIR NOURISHING SPRAY

ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU

THERAPY TREATMENT
JOICO
(USA)
GUY TANG - MYDENTITY
(GERMANY)
NASHI
(ITALY)
DAVINES
(USA)
OLAPLEX
(USA)
K-PAK PHỤC HỒI HƯ TỔN
K-PAK REPAIR TREATMENT
MYHERO NASHI FILLER THERAPY ENERGIZING + NOURISHING OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.6, NO.7, NO.8 OLAPLEX NO.0, NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.6, NO.7, NO.8, NO.9, 4-IN-1
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 5 BƯỚC
5-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 5 BƯỚC
5-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 11 BƯỚC
11-STEP TREATMENT
CUNG CẤP PROTEIN, AXIT BÉO, ARGININE VÀ KERATIN GIÚP NUÔI DƯỠNG CHẤT TÓC KHỎE

PROVIDE PROTEIN, FATTY ACIDS, ARGININE, AND KERATIN TO NOURISH AND PROMOTE HEALTHY HAIR
MYHERO X1 CLEANSER
GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

PRESERVE COLOR, CLEANSE - ELIMINATA IMPURITIES - PEAL INGREDIENTS
TÁI CẤU TRÚC SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

RECONSTRUCT HAIR FROM DEEP WITHIN
DẦU GỘI CUNG CẤP SINH LỰC,DƯỠNG ẨM CHỐNG OXI HÓA MẠNH, GIÚP CHỐNG LÃO HÓA CHO TÓC VÀ DA ĐẦU

NOURISHING PROVIDES ENERGIZING AND HYDRATING, MOISTURIZER WITH ANTIOXIDANTS, AID IN ANTI-AGING OF THE HAIR AND SCALE
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2, NO.8
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.0, NO.1, NO.2
LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ - KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, BỔ SUNG ĐỘ ẨM VÀ PROTEIN ĐỂ PHỤC HỒI TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.0, NO.1, NO.2
HEAL YOUR DAMAGED HAIR OR MAINTAIN YOUR HEALTHY HAIR, SUPPORTING FOR HAIR CURLING, STRAIGHTENING, COLORING, AND BLEACHING
TĂNG GẤP ĐÔI KHẢ NĂNG CHỐNG GÃY RỤNG. TĂNG ĐỘ BÓNG, LÀM MƯỢT, GỠ RỐI

DOUBLE THE ABILITY TO PREVENT BREAKAGE AND HAIR LOSS. INCREASE SHINE, SMOOTHNESS, AND DETANGLE HAIR
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR CÂN BẰNG ĐỘ P/H TRONG TÓC, BỔ XUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

BALANCE THE PH LEVEL IN THE HAIR, SUPPLEMENT COLLAGEN, SOFTEN, AND REPAIR THE HAIR CUTICLE
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE

KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
SIÊU HOẠT ĐỘNG, TINH CHẤT CHỮA TRỊ, BẢO VỆ TÓC TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT UỐN/DUỖI/NHUỘM/TẨY

PROTECTS HAIR FROM CURRENT CHEMICAL ACTIVITIES WITH A SUPER ACTIVE NATURE TREATMENT
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT

PROTECT HAIR POST CHEMICAL TREATMENT
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONSTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONSTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO ACID
CHỐNG TÌNH TRẠNG KHÔ SƠ MẤT NƯỚC, TÓC TRỞ NÊN BÓNG MƯỢT, DIỆT KHUẨN VÀ CUNG CẤP THÊM OXI CHO TÓC

ANTI-DRY AND Dehydrated HAIR, HAIR IS SLEEK & SMOOTH, PROVIDES THE HAIR WITH GREATER OXYGEN
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5, NO.8, NO.9, 4-IN-1
KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ, TÁI TẠO LIÊN KẾT TÓC PHỤC HỒI CHẮC KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC, CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIẢM XƠ RỐI, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5, NO.8, NO.9, 4-IN-1
THE DEEP CONDITIONING MASK DELIVERS AN INTENSE HIT OF MOISTURIZE, SMOOTH, VOLUMIZE AND AMPLIFY SHINE
DƯỠNG CHẤT KHÉP BIỂU BÌ TÓC

CONCENTRATION OF PROTEIN TO REBUILD THE HAIR STRUCTURE
MYHERO X4 EXTERNAL COLLAGEN RECONSTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP HAI LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABILITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL & CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG

LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASTIC
SẢN PHẨM RẤT GIÀU OXIT DISMUTA, MỘT LOẠI ENZYM CÓ TÁC DỤNG CHỐNG GỐC TỰ DO (VỐN LÀ CÁC NGUYÊN NHÂN HƯ TỔN CẤU TRÚC TÓC)

THE PRODUCT CONTAINS A HIGH AMOUNT OF OXIDE DISMUTASE AND IS A TYPE OF ENZYME WITH ANTI-RAID RADIATION (THE CAUSES OF HAIR STRUCTURAL DAMAGE)
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
HẠN CHẾ SƠ RỐI, CẤP NƯỚC VÀ HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA

OLAPLEX BOND PERFECTOR NO.6, NO7
MINIMIZE FRIZZ, PROVIDE HYDRATION, AND STRENGTHEN HAIR BONDS TO MAXIMIZE SHINE
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC, GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA, BỔ SUNG NƯỚC LÀM MƯỢT, ĐỊNH HÌNH VÀ LÀM MƯỢT NHỮNG MÁI TÓC XOĂN TỰ NHIÊN

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
WELDING HAIR BONDING, HELPING MAXIMUM GLOSSINESS, SUPPLEMENTING WATER SUPPLY, NATURALLY SHAPED AND SMOOTHED CURLS
1.280.000 VND 1.530.000 VND 1.090.000 VND 1.920.000 VND 1.530.000 VND 3.090.000 VND

ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU

THERAPY TREATMENT
JOICO
(USA)
GUY TANG - MYDENTITY
(GERMANY)
NASHI
(ITALY)
K-PAK PHỤC HỒI HƯ TỔN

K-PAK REPAIR TREATMENT
MYHERO NASHI FILLER THERAPY
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
CUNG CẤP PROTEIN, AXIT BÉO, ARGININE VÀ KERATIN GIÚP NUÔI DƯỠNG CHẤT TÓC KHỎE

PROVIDE PROTEIN, FATTY ACIDS, ARGININE, AND KERATIN TO NOURISH AND PROMOTE HEALTHY HAIR
MYHERO X1 CLEANSER
GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

PRESERVE COLOR, CLEANSE - ELIMINATA IMPURITIES - PEAL INGREDIENTS
TÁI CẤU TRÚC SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

RECONSTRUCT HAIR FROM DEEP WITHIN
TĂNG GẤP ĐÔI KHẢ NĂNG CHỐNG GÃY RỤNG. TĂNG ĐỘ BÓNG, LÀM MƯỢT, GỠ RỐI

DOUBLE THE ABILITY TO PREVENT BREAKAGE AND HAIR LOSS. INCREASE SHINE, SMOOTHNESS, AND DETANGLE HAIR
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR
CÂN BẰNG ĐỘ P/H TRONG TÓC, BỔ XUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

BALANCE THE PH LEVEL IN THE HAIR, SUPPLEMENT COLLAGEN, SOFTEN, AND REPAIR THE HAIR CUTICLE
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE

KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT

PROTECT HAIR POST CHEMICAL TREATMENT
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONSTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONSTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO ACID
DƯỠNG CHẤT KHÉP BIỂU BÌ TÓC

CONCENTRATION OF PROTEIN TO REBUILD THE HAIR STRUCTURE
MYHERO X4 EXTERNAL COLLAGEN RECONSTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP HAI LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABILITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL & CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG

LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASTIC
1.280.000 VND 1.530.000 VND 1.090.000 VND
DAVINES
(USA)
OLAPLEX
(USA)
ENERGIZING + NOURISHING OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.6, NO.7, NO.8 OLAPLEX NO.0, NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.6, NO.7, NO.8, NO.9, 4-IN-1
ĐIỀU TRỊ 5 BƯỚC
5-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 5 BƯỚC
5-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 11 BƯỚC
11-STEP TREATMENT
DẦU GỘI CUNG CẤP SINH LỰC,DƯỠNG ẨM CHỐNG OXI HÓA MẠNH, GIÚP CHỐNG LÃO HÓA CHO TÓC VÀ DA ĐẦU

NOURISHING PROVIDES ENERGIZING AND HYDRATING, MOISTURIZER WITH ANTIOXIDANTS, AID IN ANTI-AGING OF THE HAIR AND SCALE
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2, NO.8
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.0, NO.1, NO.2
LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ - KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, BỔ SUNG ĐỘ ẨM VÀ PROTEIN ĐỂ PHỤC HỒI TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.0, NO.1, NO.2
HEAL YOUR DAMAGED HAIR OR MAINTAIN YOUR HEALTHY HAIR, SUPPORTING FOR HAIR CURLING, STRAIGHTENING, COLORING, AND BLEACHING
SIÊU HOẠT ĐỘNG, TINH CHẤT CHỮA TRỊ, BẢO VỆ TÓC TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT UỐN/DUỖI/NHUỘM/TẨY

PROTECTS HAIR FROM CURRENT CHEMICAL ACTIVITIES WITH A SUPER ACTIVE NATURE TREATMENT
CHỐNG TÌNH TRẠNG KHÔ SƠ MẤT NƯỚC, TÓC TRỞ NÊN BÓNG MƯỢT, DIỆT KHUẨN VÀ CUNG CẤP THÊM OXI CHO TÓC

ANTI-DRY AND Dehydrated HAIR, HAIR IS SLEEK & SMOOTH, PROVIDES THE HAIR WITH GREATER OXYGEN
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5, NO.8, NO.9, 4-IN-1
KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ, TÁI TẠO LIÊN KẾT TÓC PHỤC HỒI CHẮC KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC, CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIẢM XƠ RỐI, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5, NO.8, NO.9, 4-IN-1
THE DEEP CONDITIONING MASK DELIVERS AN INTENSE HIT OF MOISTURIZE, SMOOTH, VOLUMIZE AND AMPLIFY SHINE
SẢN PHẨM RẤT GIÀU OXIT DISMUTA, MỘT LOẠI ENZYM CÓ TÁC DỤNG CHỐNG GỐC TỰ DO (VỐN LÀ CÁC NGUYÊN NHÂN HƯ TỔN CẤU TRÚC TÓC)

THE PRODUCT CONTAINS A HIGH AMOUNT OF OXIDE DISMUTASE AND IS A TYPE OF ENZYME WITH ANTI-RAID RADIATION (THE CAUSES OF HAIR STRUCTURAL DAMAGE)
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
HẠN CHẾ SƠ RỐI, CẤP NƯỚC VÀ HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA

OLAPLEX BOND PERFECTOR NO.6, NO7
MINIMIZE FRIZZ, PROVIDE HYDRATION, AND STRENGTHEN HAIR BONDS TO MAXIMIZE SHINE
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC, GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA, BỔ SUNG NƯỚC LÀM MƯỢT, ĐỊNH HÌNH VÀ LÀM MƯỢT NHỮNG MÁI TÓC XOĂN TỰ NHIÊN

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
WELDING HAIR BONDING, HELPING MAXIMUM GLOSSINESS, SUPPLEMENTING WATER SUPPLY, NATURALLY SHAPED AND SMOOTHED CURLS
1.930.000 VND 1.530.000 VND 3.090.000 VND

LIỆU TRÌNH KERATIN (USA)

KERATIN TREATMENT (USA)
KERATIN - MỘT THÀNH PHẦN KẾT CẤU CHÍNH CỦA TÓC, CHIẾM 70% CẤU TẠO CỦA SỢI TÓC GIÚP TÓC BÓNG KHỎE VÀ CHỐNG LẠI TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG CÙNG CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI Ở BÊN NGOÀI
KERATIN - IS A PROTEIN THAT IS MAJOR COMPONENT IN THE MAKE-UP OF HAIR, CONTAINS 70% OF HAIR STRUCTURE THAT MAKES THE HAIR SHINY AND PREVENT DAMAGE FROM OUTSIDE ENVIROMENT FACTORS

KERATIN LÀ SẢN PHẨM PHỤC HỒI KERATIN ĐƯỢC RA ĐỜI VỚI MỤC ĐÍCH BỔ SUNG VÀ PHỤC HỒI CẤU TRÚC KERATIN ĐÃ MẤT, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT, CHẮC KHỎE VÀ TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI
KERATIN IS KERATIN TREATMENT THAT CREATED TO REPAIR AND STRENGTHEN KERATIN STRUCTURE, LEAVES THE HAIR SHINY AND HEALTHIER
3.500.000 VND

NỐI TÓC

(PROFESSIONAL HAIR EXTENSION)
ĐỘ DÀI 60CM - 60CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
1 CHÙM 60CM
1 BUNDLE OF 60CM
ĐỘ DÀI 70CM - 70CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
NỐI MỘT CHÙM 70CM
SINGLE CLIP-IN 70CM
NÂNG NỐI
HAIR
Extra Extension
THÁO NỐI HAIR - CHỈ FIBERGLASS
REMOVE HAIR EXTENSIONS, FIBERGLASS THREAD
NỐI LÔNG VŨ 60CM/SỢI
ATTACH FEATHER HAIR EXTENSIONS 60CM PER STRAND
NỐI LÔNG VŨ TÓC TẨY 60CM/SỢI
ATTACH FEATHER HAIR EXTENSIONS FOR BLEACHED HAIR, 60CM PER STRAND
THÁO NỐI LÔNG VŨ
REMOVE FEATHER HAIR EXTENSIONS
4.290.000 VND 1.700.000 VND 4.890.000 VND 1.910.000 VND 1.000.000 VND 300.000 VND 50.000 VND 65.000 VND 500.000 VND

NỐI TÓC

(PROFESSIONAL HAIR EXTENSION)
ĐỘ DÀI 60CM - 60CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
4.290.000 VND
1 CHÙM 60CM
1 BUNDLE OF 60CM
1.700.000 VND
ĐỘ DÀI 70CM - 70CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
4.890.000 VND
NỐI MỘT CHÙM 70CM
SINGLE CLIP-IN 70CM
1.910.000 VND
NÂNG NỐI
HAIR
Extra Extension
1.000.000 VND
THÁO NỐI HAIR - CHỈ FIBERGLASS
REMOVE HAIR EXTENSIONS, FIBERGLASS THREAD
300.000 VND
NỐI LÔNG VŨ 60CM/SỢI
ATTACH FEATHER HAIR EXTENSIONS 60CM PER STRAND
50.000 VND
NỐI LÔNG VŨ TÓC TẨY 60CM/SỢI
ATTACH FEATHER HAIR EXTENSIONS FOR BLEACHED HAIR, 60CM PER STRAND
65.000 VND
THÁO NỐI LÔNG VŨ
REMOVE FEATHER HAIR EXTENSIONS
500.000 VND

DỊCH VỤ KEM THEO (ADD-ON SERVICE)

TẶNG CHO KHÁCH HÀNG UỐN + DUỖI - FREE HAIR CUT FOR CURLING AND TRAIGHTENING
UỐN PHỒNG CHÂN TÓC
PARTIALY HAIR CRIMPING
XÃ BẤM
STRAIGHTEN CRIMPED HAIR
DUỖI PHỒNG CHÂN TÓC
PARTIALLY VOLUMIZING AND ROOT LIFTING BY STRAITHENER
NHUỘM CHÂN TÓC
PARTIALLY COLORING
TÍNH 1/2 GIÁ TIỀN CHO TẤT CẢ CÁC HÃNG THUỐC KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHO DỊCH VỤ (CƠ BẢN)
HALF THE PRICE OF THE BRAND THAT CUSTOMER SELECT FOR BASIC SERVICE

THỜI TRANG TÓC

(HAIR FASHION COLOR)
HIGHTLIGHT TẨY - BLEACHING MÀU NHUỘM THỜI TRANG - FASHION HAIR COLORRING BALAYAGE THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
BALAYAGE & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
THIẾT KẾ MÀU NHUỘM THỜI TRANG THEO CHỦ ĐỀ & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
HAIR FASHION COLOURING & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
BÓC MÀU ĐEN - ĐỎ
REMOVE BLACK - RED COLOR
PHỦ BÓNG
HAIR POLISHING
ALL MÀU NHUỘM THỜI TRANG 1 LẦN - ONCE 2 LẦN - TWICE MÀU NHUỘM DEMI - DEMI HAIR COLOR MÀU NHUỘM SEMI - SEMI HAIR COLOR 4.020.000 VND 5.270.000 VND 1.500.000 VND 1.250.000 VND
1.310.000 VND 1.650.000 VND 1.250.000 VND 2.500.000 VND 2.270.000 VND 3.410.000 VND

THỜI TRANG TÓC

(HAIR FASHION COLOR)
HIGHTLIGHT ALL 1.310.000 VND
MÀU NHUỘM THỜI TRANG 1.650.000 VND
TẨY
BLEACHING
1 LẦN - ONCE 1.250.000 VND
2 LẦN - TWICE 2.500.000 VND
MÀU NHUỘM THỜI TRANG
FASHION HAIR COLORRING
MÀU NHUỘM DEMI
DEMI HAIR COLOR
2.270.000 VND
MÀU NHUỘM SEMI
SEMI HAIR COLOR
3.410.000 VND
BALAYAGE THIẾT KẾ THEO PHONG CÁCH & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
BALAYAGE & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
4.020.000 VND
THIẾT KẾ MÀU NHUỘM THỜI TRANG THEO CHỦ ĐỀ & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
HAIR FASHION COLOURING & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
5.270.000 VND
BÓC MÀU ĐEN - ĐỎ
REMOVE BLACK - RED COLOR
1.500.000 VND
PHỦ BÓNG
HAIR POLISHING
1.250.000 VND

MẶT NẠ HẤP DẦU CHỮA TRỊ ĐẶC BIỆT

SPECIAL HAIR MASK TREATMENT
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
GOLDWELL
(GERMANY)
MOROCCANOIL
(USA)
NASHI
(ITALY)
DAVINES
(USA)
GUY TANG - MYDETITY
MYHERO (USA)
JOICO
(USA)
HẤP MỀM MƯỢT, SÁNG BÓNG

SMOOTH AND SHINE HAIR MASK
HẤP KHÔI PHỤC CẤU TRÚC TÓC SÂU BÊN TRONG, SUÔN MƯỢT

RECONSTRUCT INTENSIVE REPAIR HAIR MASK
HẤP DƯỠNG ẨM, SUÔN MƯỢT CHO TÓC

INTENSE HYDRATING HAIR MASK
HẤP DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI AGR TÓC

ARGAN DEEP INFUSION AND MOITURIZING HAIR MASK
MẶT NẠ DƯỠNG SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

DEEP NOURISHING HAIR MASK
CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO AXIT
SUÔN MƯỢT VÀ GIỮ MÀU TÓC NHUỘM

COLOUR ENDURE SHAMPOO
535.000 VND 560.000 VND 630.000 VND 650.000 VND 660.000 VND 750.000 VND 540.000 VND

MẶT NẠ HẤP DẦU CHỮA TRỊ ĐẶC BIỆT

SPECIAL HAIR MASK TREATMENT
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
HẤP MỀM MƯỢT, SÁNG BÓNG

SMOOTH AND SHINE HAIR MASK
535.000 VND
GOLDWELL
(GERMANY)
HẤP KHÔI PHỤC CẤU TRÚC TÓC SÂU BÊN TRONG, SUÔN MƯỢT

RECONSTRUCT INTENSIVE REPAIR HAIR MASK
560.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
HẤP DƯỠNG ẨM, SUÔN MƯỢT CHO TÓC

INTENSE HYDRATING HAIR MASK
630.000 VND
NASHI
(ITALY)
HẤP DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI AGR TÓC

ARGAN DEEP INFUSION AND MOITURIZING HAIR MASK
650.000 VND
DAVINES
(USA)
MẶT NẠ DƯỠNG SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

DEEP NOURISHING HAIR MASK
660.000 VND
GUY TANG - MYDETITY
MYHERO (USA
CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO AXIT
750.000 VND
JOICO
(USA)
SUÔN MƯỢT VÀ GIỮ MÀU TÓC NHUỘM

INTENSE AND COLOUR SHAMPOO
540.000 VND

DAVINES (ITALY)

GUY TANG - MYDENTITY (USA)

OLAPLEX NO.0, NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.6, NO.7, NO.8, NO.9, 4IN1 (USA)

ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT ĐIỀU TRỊ 11 BƯỚC - 11-STEP TREATMENT
MẶT NẠ BÙN GIẢI ĐỘC CHO TÓC, LOẠI BỎ BỤI BẨN VÀ CÁC THÀNH PHẦN Ô NHIỄM ĐỘC HẠI ĐÃ CƯ TRÚ TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

MUD MASK - DETOXIFIES YOUR HAIR & SCALP BY REMOVING DIRT & TOXIC POLLUTANTS
MYHERO X1 CLEANSER
GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

CLEAN AND VEPOROUS HAIR
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2 LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ - KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, BỘ SUNG ĐỘ ẨM VÀ PROTEIN ĐỂ PHỤC HỒI TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2 HEAL YOUR DAMAGED HAIR OR MAINTAIN YOUR HEALTHY HAIR
KÍCH THÍCH LƯU THÔNG TUẦN HOÀN MÁU, CỦNG CỐ VÀ BẢO VỆ TÓC TRÁNH HIỆN TƯỢNG MẤT NƯỚC, KÍCH THÍCH MỌC TÓC, ĐỒNG THỜI TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

BLOOD CIRCULATION STINULUS, STRENGTHEN & PROCTECT HAIR AGAINTS DEHYDRATION AND SPECIFIED BOOT THE IMMUNE SYSTEM
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR
CÂN BẰNG ĐỘ PH TRONG TÓC, BỔ SUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

PH BALANCE COLLAGEN POWDER TO ENSURE MAXIMUM PROTECTION
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5 KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ, TÁI TẠO LIÊN KẾT TÓC, PHỤC HỒI CHẮC KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC, CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIẢM XƠ RỐI, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5 THE DEEP CONDITIONING MASK DELIVERS AN INTENSE HIT OF MOISTURIZE, SMOOTH, VOLUMIZE AND AMPLIFY SHINE
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC CÓ TÁC DỤNG DƯỠNG ẨM, CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH LÃO HÓA, GIÚP DA ĐẦU VÀ TÓC KHỎE MẠNH, HẠN CHẾ GÃY RỤNG, TĂNG ĐỘ BÓNG MƯỢT

GIVE DEEP NOURISHMENT & HYDRATION, APPLY TO GIVE BODY & LIFE TO THE HAIR AND PROCTECT IT FROM HEAT & HUMIDITY
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO ACID
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7 HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC, GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA, BỔ SUNG NƯỚC LÀM MƯỢT, ĐỊNH HÌNH VÀ LÀM MƯỢT NHỮNG MÁI TÓC XOĂN TỰ NHIÊN

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7 WELDING HAIR BONDING, HELPING MAXIMUM GLOSSINESS, SUPPLEMENTING WATER SUPPLY, NATURALLY SHAPED AND SMOOTHED CURLS
SIÊU HOẠT ĐỘNG CHỐNG RỤNG VÀ KÍCH THÍCH MỌC TÓC, CHỮA TRỊ TÓC RỤNG DO DI TRUYỀN HOẶC DO LƯỢNG DẦU DƯ THỪA TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

HELPING TO PREVENT BREAKAGE, REPAIRS THE HAIR FIBRE, FOR NOURISHED AND SMOOTH HAIR
MYHERO X4 EXTERNAL COLLAGEN RECONSTRUCTOR TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP HAI LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABILITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL & CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
NO.8, NO.9, 4-IN-1
CHỮA TRỊ VÀ CẤP ẨM CHUYÊN SÂU

NO.8, NO.9, 4-IN-1
TREATMENT & HYDRATING
1.920.000 VND 1.530.000 VND 3.090.000 VND

DAVINES (ITALY)

ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT
MẶT NẠ BÙN GIẢI ĐỘC CHO TÓC, LOẠI BỎ BỤI BẨN VÀ CÁC THÀNH PHẦN Ô NHIỄM ĐỘC HẠI ĐÃ CƯ TRÚ TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

MUD MASK - DETOXIFIES YOUR HAIR & SCALP BY REMOVING DIRT & TOXIC POLLUTANTS
KÍCH THÍCH LƯU THÔNG TUẦN HOÀN MÁU, CỦNG CỐ VÀ BẢO VỆ TÓC TRÁNH HIỆN TƯỢNG MẤT NƯỚC, KÍCH THÍCH MỌC TÓC, ĐỒNG THỜI TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

BLOOD CIRCULATION STINULUS, STRENGTHEN & PROCTECT HAIR AGAINTS DEHYDRATION AND SPECIFIED BOOT THE IMMUNE SYSTEM
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC CÓ TÁC DỤNG DƯỠNG ẨM, CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH LÃO HÓA, GIÚP DA ĐẦU VÀ TÓC KHỎE MẠNH, HẠN CHẾ GÃY RỤNG, TĂNG ĐỘ BÓNG MƯỢT

GIVE DEEP NOURISHMENT & HYDRATION, APPLY TO GIVE BODY & LIFE TO THE HAIR AND PROCTECT IT FROM HEAT & HUMIDITY
SIÊU HOẠT ĐỘNG CHỐNG RỤNG VÀ KÍCH THÍCH MỌC TÓC, CHỮA TRỊ RỤNG TÓC DO DI TRUYỀN HOẶC DO LƯỢNG DẦU DƯ THỪA TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

HELPING TO PREVENT BREAKAGE, REPAIRS THE HAIR FIBRE, FOR NOURISHED AND SMOOTH HAIR
1.920.000 VND

GUY TANG - MYDENTITY (USA)

ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT
MYHERO X1 CLEANSER
GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

CLEAN AND VEPOROUS HAIR
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR
CÂN BẰNG ĐỘ PH TRONG TÓC, BỔ SUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

PH BALANCE COLLAGEN POWDER TO ENSURE MAXIMUM PROTECTION
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO ACID
MYHERO X4 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP 2 LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABLITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
1.530.000 VND

OLAPLEX NO.0, NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.6, NO.7, NO.8, NO.9, 4IN1 (USA)

ĐIỀU TRỊ 11 BƯỚC - 11-STEP TREATMENT
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2
LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ - KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, BỘ SUNG ĐỘ ẨM VÀ PROTEIN ĐỂ PHỤC HỒI TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2
HEAL YOUR DAMAGED HAIR OR MAINTAIN YOUR HEALTHY HAIR
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5
KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ, TÁI TẠO LIÊN KẾT TÓC, PHỤC HỒI CHẮC KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC, CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIẢM XƠ RỐI, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5
THE DEEP CONDITIONING MASK DELIVERS AN INTENSE HIT OF MOISTURIZE, SMOOTH, VOLUMIZE AND AMPLIFY SHINE
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC, GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA, BỔ SUNG NƯỚC LÀM MƯỢT, ĐỊNH HÌNH VÀ LÀM MƯỢT NHỮNG MÁI TÓC XOĂN TỰ NHIÊN

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7
WELDING HAIR BONDING, HELPING MAXIMUM GLOSSINESS, SUPPLEMENTING WATER SUPPLY, NATURALLY SHAPED AND SMOOTHED CURLS
NO.8, NO.9, 4-IN-1
CHỮA TRỊ VÀ CẤP ẨM CHUYÊN SÂU

NO.8, NO.9, 4-IN-1
TREATMENT & HYDRATING
3.090.000 VND
messenger call