CẮT TÓC TẠO KIỂU

(HAIR CUT STYLING)
CẮT TÓC NỮ
WOMEN'S HAIRCUT
MASTER STYLIST
CẮT TÓC NỮ
WOMEN'S HAIRCUT
HAIR ARTIST
CẮT TÓC NAM
MEN'S HAIRCUT
UỐN - DUỖI - NHUỘM TÓC NAM
(CHƯA BAO GỒM DỊCH VỤ CẮT GỘI)
CURLING - STRAIGHTENING - COLORING FOR MAN
(DO NOT INCLUDE HAIRCUT AND SHAMPOO)
TẨY 1 LẦN
BLEACHING
CẮT
UỐN TÓC MÁI
BANG CURLING
TẠO KIỂU
STYLING
BỚI TÓC
UPDO
200.000 VND 300.000 VND 150.000 VND 690.000 VND 690.000 VND 300.000 VND 150.000 VND 350.000 VND

CẮT TÓC TẠO KIỂU

HAIR CUT STYLING
CẮT TÓC NỮ
WOMEN'S HAIRCUT
MASTER STYLIST
200.000 VND
CẮT TÓC NỮ
WOMEN'S HAIRCUT
HAIR ARTIST
300.000 VND
CẮT TÓC NAM
MEN'S HAIRCUT
150.000 VND
UỐN - DUỖI - NHUỘM TÓC NAM
(CHƯA BAO GỒM DỊCH VỤ CẮT GỘI)
CURLING - STRAIGHTENING - COLORING FOR MAN
(DO NOT INCLUDE HAIRCUT AND SHAMPOO)
690.000 VND
TẨY 1 LẦN
BLEACHING
690.000 VND
CẮT UỐN TÓC MÁI
BANG CURLING
300.000 VND
TẠO KIỂU
STYLING
150.000 VND
BỚI TÓC
UPDO
350.000 VND

GỘI - CHĂM SÓC DA

(SHAMPOO - SKINCARE)
GỘI - TẨY TẾ BÀO CHẾT - ĐẮP MẶT NẠ
SHAMPOO - EXFOLIATE - BEAUTY MASK
GỘI - LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
SHAMPOO - 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VỚI NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN
(MUA 10 TẶNG 3)
NATURE MATERIALS SKINCARE TREATMENT PACKAGE
(BUY 10 GET 3)
150.000 VND 650.000 VND 6.200.000 VND

GỘI - CHĂM SÓC DA

(SHAMPOO - SKINCARE)
GỘI - TẨY TẾ BÀO CHẾT - ĐẮP MẶT NẠ
SHAMPOO - EXFOLIATE - BEAUTY MASK
+150.000 VND
GỘI - LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
SHAMPOO - 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
+650.000 VND
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VỚI NGUYÊN LIỆU TỰ NHIÊN
(MUA 10 TẶNG 3)
NATURE MATERIALS SKINCARE TREATMENT PACKAGE
(BUY 10 GET 3)
6.200.000 VND

GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL SHAMPOO
THƯƠNG HIỆU
BRAND
PHỤC HỒI
REPAIR SHAMPOO
DƯỠNG ẨM, LÀM SẠCH DƯ CHẤT
MOISTURIZING AND NOURISHING SHAMPOO
TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI SÓNG XOĂN
CURLY HAIR SHAMPOO
SUÔN MƯỢT
SMOOTHING SHAMPOO
LÀM SẠCH BẢ NHỜN
GREASY HAIR SHAMPOO
DUY TRÌ NỮ HOÀNG MÀU NHUỘM
COLOUR SHAMPOO
TRỊ GÀU
ANTI DANDRUFF SHAMPOO
CHỐNG THƯA, RỤNG
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
CHỮA TRỊ DA ĐẦU TẨY TẾ BÀO CHẾT
RELIEF TREATMENT SHAMPOO
JOICO
(USA)
295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND
GK HAIR
(USA)
295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 295.000 VND 650.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
355.000 VND 355.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND 355.000 VND 355.000 VND 355.000 VND 355.000 VND 355.000 VND 355.000 VND 650.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
395.000 VND 395.000 VND 395.000 VND 395.000 VND
DAVINES
(USA)
395.000 VND 395.000 VND 395.000 VND 395.000 VND 395.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
425.000 VND 425.000 VND 425.000 VND 425.000 VND 425.000 VND 425.000 VND 650.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
450.000 VND 450.000 VND 450.000 VND 450.000 VND 450.000 VND
OLAPLEX
(USA)
450.000 VND 450.000 VND 450.000 VND 450.000 VND

GỘI ĐẦU CHUYÊN NGHIỆP

PROFESSIONAL SHAMPOO
PHỤC HỒI
REPAIR SHAMPOO
JOICO
(USA)
295.000 VND
GK HAIR
(USA)
295.000 VND
SCHWARZKOPF (ĐỨC) 295.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
355.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
395.000 VND
DAVINES
(USA)
395.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
425.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
450.000 VND
OLAPLEX
(USA)
450.000 VND
DƯỠNG ẨM, LÀM SẠCH DƯ CHẤT
MOISTURIZING AND NOURISHING SHAMPOO
JOICO
(USA)
295.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
295.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
395.000 VND
DAVINES
(USA)
395.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
450.000 VND
OLAPLEX
(USA)
450.000 VND
TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI SÓNG XOĂN
CURLY HAIR SHAMPOO
JOICO
(USA)
295.000 VND
GK HAIR
(USA)
295.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
395.000 VND
DAVINES
(USA)
395.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
425.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
450.000 VND
SUÔN MƯỢT
SMOOTHING SHAMPOO
JOICO
(USA)
295.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
295.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND
DAVINES
(USA)
395.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
425.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
450.000 VND
OLAPLEX
(USA)
450.000 VND
LÀM SẠCH BẢ NHỜN
GREASY HAIR SHAMPOO
GK HAIR
(USA)
295.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
295.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND
DUY TRÌ NỮ HOÀNG MÀU NHUỘM
COLOUR SHAMPOO
JOICO
(USA)
295.000 VND
GK HAIR
(USA)
295.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
295.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND
TIGI
(ENGLAND)
395.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
425.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
450.000 VND
OLAPLEX
(USA)
450.000 VND
TRỊ GÀU
ANTI DANDRUFF SHAMPOO
GK HAIR
(USA)
295.000 VND
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
295.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
425.000 VND
CHỐNG THƯA, RỤNG
ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
295.000 VND
NASHI ARGAN
(ITALY)
355.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
355.000 VND
DAVINES
(USA)
395.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
425.000 VND
CHỮA TRỊ DA ĐẦU TẨY TẾ BÀO CHẾT
RELIEF TREATMENT SHAMPOO
SCHWARZKOPF
(ĐỨC)
650.000 VND
GOLDWELL
(ĐỨC)
650.000 VND
L'OREAL
(PHÁP)
650.000 VND

UỐN - DUỖI - NHUỘM

CURLING - STRAIGHTENING - COLOURING
THƯƠNG HIỆU
BRANDS
UỐN DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - CURLING (DAMAGE S.M) DUỖI DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - STRAIGHTENING (DAMAGE S.M) NHUỘM INEBRYA COLOR (ITALY) - COLOURING INEBRYA COLOR (ITALY)

LACOHA (KOREA) - TRICOL (ITALY)

CƠ BẢN - BASIC 600.000 VND 600.000 VND 700.000 VND
CÂN BẰNG P/H - NGĂN NGỪA HƯ TỔN
P/H BALANCE - PROTECTIVE HAIR MASK
800.000 VND 800.000 VND 900.000 VND

UỐN - DUỖI - NHUỘM / CURLING - STRAIGHTENING - COLOURING

UỐN DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - CURLING (DAMAGE S.M) DUỖI DAMAGE VOLUME MAGIC STRAIGHT - STRAIGHTENING (DAMAGE S.M) NHUỘM INEBRYA COLOR (ITALY) - COLOURING INEBRYA COLOR (ITALY)
LACOHA (KOREA) - TRICOL (ITALY)
CƠ BẢN - BASIC
600.000 VND 600.000 VND 700.000 VND
CÂN BẰNG P/H - NGĂN NGỪA HƯ TỔN
P/H BALANCE - PROTECTIVE HAIR MASK
800.000 VND 800.000 VND 900.000 VND

GOLDWELL (ĐỨC - GERMANY)

UỐN TOPFORM CURLING (TOPFORM) DUỖI TOPFORM STRAIGHTENING (TOPFORM) NHUỘM GOLDWELL (ĐỨC) ELUMEN - COLOURING GOLDWELL ELUMEN (GERMANY)
CƠ BẢN - BASIC 1.330.000 VND 1.310.000 VND 1.330.000 VND
DƯỠNG CHẤT PROTEIN - PROTEIN NOURISHING 1.990.000 VND 1.970.000 VND 1.990.000 VND
BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY RỤNG
PROTECT HAIR FIBRES FROM BREAKAGE
2.610.000 VND 2.590.000 VND 2.610.000 VND

L'OREAL (PHÁP - FRANCE)

UỐN X-TENSO OLEO SHAPE - CURLING (X-TENSO OLEO SHAPE) DUỖI X-TENSO OLEO SHAPE - STRAIGHTENING (X-TENSO OLEO SHAPE) NHUỘM L'OREAL (PHÁP) INOA (KHÔNG MÙI KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG) - COLORING L'OREAL INOA - AMMONIA FREE (FRANCE)
CƠ BẢN - BASIC 1.230.000 VND 1.210.000 VND 1.250.000 VND
DƯỠNG CHẤT CHUYÊN SÂU CHO TÓC
DEEPLY NOURISHING
1.765.000 VND 1.745.000 VND 1.785.000 VND
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ SMARTBOND
SMARTBOND - PROTECTIVE AND STRENGTHENING SERVICE
2.510.000 VND 2.490.000 VND 2.530.000 VND

SCHWARZKOPF (ĐỨC - GERMANY)

UỐN STRAIT THERAPY CURLING (STRAIT THERAPY) DUỖI STRAIT THERAPY STRAIGHTENING (STRAIT THERAPY) NHUỘM SCHWARZKOPF (ĐỨC) IGORA ROYAL -COLORING SCHWARZKOPF IGORA ROYAL (GERMENY)
CƠ BẢN - BASIC 1.250.000 VND 1.230.000 VND 1.150.000 VND
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION BEFORE CHEMICAL TREATMENT
1.880.000 VND 1.860.000 VND 1.780.000 VND
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE
STRENGTHEN HAIR BOND
2.530.000 VND 2.510.000 VND 2.430.000 VND

ATS PRO (KOREA) - DAVINES (ITALY)

UỐN ATS RE:FLASH
CURLING ATS RE:FLASH
DUỖI ATS RE:FLASH
STRAIGHTENING ATS RE:FLASH
NHUỘM JOICO (USA) VERO K-PAK/LUMISHINE
COLORING JOICO VEKO K-PAK/LUMISHINE (USA)
CƠ BẢN - BASIC 1.380.000 VND 1.360.000 VND 1.150.000 VND
DƯỠNG ẨM CUNG CẤP SINH LỰC CHO TÓC
ENERGIZING AND HYDRATING
2.160.000 VND 2.140.000 VND 1.780.000 VND
PHỤC HỒI CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC
REPAIR AND ANTI HAIR LOSS
3.640.000 VND 2.910.000 VND 2.430.000 VND

GUY TANG MYDENTITY (SPECIAL USA)
DUAL BOOSTER/SUPER POWER/DEMI

NHUỘM (HAIR COLOURING) TẨY (BLEACHING) NHUỘM MÀU THỜI TRANG
HAIR FASHION COLOURING (SPECIAL)
CƠ BẢN (BASIC) 2.250.000 VND 1 LẦN (ONCE) 2.690.000 VND 6.570.000 VND
TINH CHẤT COLLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ
PURE COLLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE
3.150.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC
MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLORS, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
3.880.000 VND 2 LẦN (TWICE) 5.380.000 VND 9.260.000 VND

GOLDWELL (ĐỨC - GERMANY)

UỐN TOPFORM CURLING (TOPFORM) DUỖI TOPFORM STRAIGHTENING (TOPFORM) NHUỘM GOLDWELL (ĐỨC) ELUMEN - COLOURING GOLDWELL ELUMEN (GERMANY)
CƠ BẢN - BASIC
1.330.000 VND 1.310.000 VND 1.330.000 VND
DƯỠNG CHẤT PROTEIN - PROTEIN NOURISHING
1.990.000 VND 1.970.000 VND 1.990.000 VND
BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY RỤNG
PROTECT HAIR FIBRES FROM BREAKAGE
2.610.000 VND 2.590.000 VND 2.610.000 VND

L'OREAL (PHÁP - FRANCE)

UỐN X-TENSO OLEO SHAPE - CURLING (X-TENSO OLEO SHAPE DUỖI X-TENSO OLEO SHAPE - STRAIGHTENING (X-TENSO OLEO SHAPE) NHUỘM L'OREAL (PHÁP) INOA (KHÔNG MÙI KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG) - COLORING L'OREAL INOA - AMMONIA FREE (FRANCE)
CƠ BẢN - BASIC
1.230.000 VND 1.210.000 VND 1.250.000 VND
DƯỠNG CHẤT CHUYÊN SÂU CHO TÓC
DEEPLY NOURISHING
1.765.000 VND 1.745.000 VND 1.785.000 VND
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ SMARTBOND
SMARTBOND - PROTECTIVE AND STRENGTHENING SERVICE
2.510.000 VND 2.490.000 VND 2.530.000 VND

SCHWARZKOPF (ĐỨC - GERMANY)

UỐN STRAIT THERAPY CURLING (STRAIT THERAPY) DUỖI STRAIT THERAPY STRAIGHTENING (STRAIT THERAPY) NHUỘM SCHWARZKOPF (ĐỨC) IGORA ROYAL -COLORING SCHWARZKOPF IGORA ROYAL (GERMENY)
CƠ BẢN - BASIC
1.250.000 VND 1.230.000 VND 1.150.000 VND
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT
PROTECTION BEFORE CHEMICAL TREATMENT
1.880.000 VND 1.860.000 VND 1.780.000 VND
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE
STRENGTHEN HAIR BOND
2.530.000 VND 2.510.000 VND 2.430.000 VND

ATS PRO (KOREA) - DAVINES (ITALY)

UỐN ATS RE:FLASH
CURLING ATS RE:FLASH
DUỖI ATS RE:FLASH
STRAIGHTENING ATS RE:FLASH
NHUỘM JOICO (USA) VERO K-PAK/LUMISHINE
COLORING JOICO VEKO K-PAK/LUMISHINE (USA)
CƠ BẢN - BASIC
1.380.000 VND 1.360.000 VND 1.150.000 VND
DƯỠNG ẨM CUNG CẤP SINH LỰC CHO TÓC
ENERGIZING AND HYDRATING
2.160.000 VND 2.140.000 VND 1.780.000 VND
PHỤC HỒI CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC
REPAIR AND ANTI HAIR LOSS
2.930.000 VND 2.910.000 VND 2.430.000 VND

GUY TANG MYDENTITY (SPECIAL USA)

DUAL BOOSTER/SUPER POWER/DEMI

NHUỘM
(HAIR COLUOR)
CƠ BẢN - BASIC 2.250.000 VND
TINH CHẤT COLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ

PURE COLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE)
3.150.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LINGHTENING AND RELAXING PROCESS
3.880.000 VND
TẨY
(BLEACHINNG)
1 LẦN (ONCE) 2.690.000 VND
2 LẦN (ONCE) 5.380.000 VND
NHUỘM MÀU THỜI TRANG - HAIR FASHION COLORING (SPECIAL) TINH CHẤT COLAGEN BÊN TRONG & HÀN GẮN BIỂU BÌ

PURE COLAGEN INSIDE & CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE)
6.570.000 VND
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LINGHTENING AND RELAXING PROCESS
9.260.000 VND

THỜI TRANG TÓC

(HAIR FASHION COLOR)
HIGHTLIGHT TẨY - BLEACHING OMBER BALAYAGE & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
BALAYAGE & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
PHỦ BÓNG
(HAIRDRESSER)
NHUỘM MÀU THỜI TRANG & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
HAIR FASHION COLOURING & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
10 LIGHT ALL 1 LẦN - ONCE 2 LẦN - TWICE TÔNG NÓNG (ẤM)
WARM TONE COLOR
TÔNG LẠNH (THỜI TRANG)
COOL TONE COLOR
5.140.000 VND 950.000 VND 5.160.000 VND
750.000 VND 1.190.000 VND 1.140.000 VND 2.280.000 VND 2.150.000 VND 3.150.000 VND

THỜI TRANG TÓC

(HAIR FASHION COLOR)
HIGHTLIGHT 10 LIGHT 750.000 VND
ALL 1.190.000 VND
TẨY
BLEACHING
1 LẦN - ONCE 1.140.000 VND
2 LẦN - TWICE 2.280.000 VND
OMBER TÔNG NÓNG (ẤM)
WARM TONE COLOR
2.150.000 VND
TÔNG LẠNH (THỜI TRANG)
COOL TONE COLOR
3.150.000 VND
BALAYAGE & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
BALAYAGE & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
5.140.000 VND
PHỦ BÓNG
(HAIRDRESSER)
950.000 VND
NHUỘM MÀU THỜI TRANG & ĐIỀU TRỊ OLAPLEX
HAIR FASHION COLOURING & OLAPLEX THERAPY TREATMENT
5.160.000 VND

MẶT NẠ HẤP DẦU CHỮA TRỊ ĐẶC BIỆT

SPECIAL HAIR MASK TREATMENT
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
L'OREAL
(FRANCE)
GOLDWELL
(GERMANY)
MOROCCANOIL
(USA)
NASHI
(ITALY)
DAVINES
(USA)
GUY TANG - MYDETITY
MYHERO (USA)
JOICO
(USA)
HẤP MỀM MƯỢT, SÁNG BÓNG

SMOOTH AND SHINE HAIR MASK
HẤP MƯỢT BẢO VỆ CHO TÓC UỐN, DUỖI, NHUỘM

PROTECTIVE HAIR MASK
HẤP KHÔI PHỤC CẤU TRÚC TÓC SÂU BÊN TRONG, SUÔN MƯỢT

RECONSTRUCT INTENSIVE REPAIR HAIR MASK
HẤP DƯỠNG ẨM, SUÔN MƯỢT CHO TÓC

INTENSE HYDRATING HAIR MASK
HẤP DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI AGR TÓC

ARGAN DEEP INFUSION AND MOITURIZING HAIR MASK
MẶT NẠ DƯỠNG SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

DEEP NOURISHING HAIR MASK
CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO AXIT
SUÔN MƯỢT VÀ GIỮ MÀU TÓC NHUỘM

COLOUR ENDURE SHAMPOO
630.000 VND 535.000 VND 660.000 VND 730.000 VND 760.000 VND 780.000 VND 900.000 VND 630.000 VND

MẶT NẠ HẤP DẦU CHỮA TRỊ ĐẶC BIỆT

SPECIAL HAIR MASK TREATMENT
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
HẤP MỀM MƯỢT, SÁNG BÓNG

SMOOTH AND SHINE HAIR MASK
410.000 VND
L'OREAL
(FRANCE)
HẤP MƯỢT BẢO VỆ CHO TÓC UỐN, DUỖI, NHUỘM

PROTECTIVE HAIR MASK
535.000 VND
GOLDWELL
(GERMANY)
HẤP KHÔI PHỤC CẤU TRÚC TÓC SÂU BÊN TRONG, SUÔN MƯỢT

RECONSTRUCT INTENSIVE REPAIR HAIR MASK
660.000 VND
MOROCCANOIL
(USA)
HẤP DƯỠNG ẨM, SUÔN MƯỢT CHO TÓC

INTENSE HYDRATING HAIR MASK
730.000 VND
NASHI
(ITALY)
HẤP DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI AGR TÓC

ARGAN DEEP INFUSION AND MOITURIZING HAIR MASK
760.000 VND
DAVINES
(USA)
MẶT NẠ DƯỠNG SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

DEEP NOURISHING HAIR MASK
780.000 VND
GUY TANG - MYDETITY
MYHERO (USA
CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO AXIT
900.000 VND
JOICO
(USA)
SUÔN MƯỢT VÀ GIỮ MÀU TÓC NHUỘM

INTENSE AND COLOUR SHAMPOO
630.000 VND

ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU

THERAPY TREATMENT
JOICO
(USA)
GUY TANG - MYDENTITY
(GERMANY)
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
GOLDWELL
(GERMANY)
L'OREAL
(FRANCE)
NASHI
(ITALY)
DAVINES
(USA)
OLAPLEX
(USA)
K-PAK PHỤC HỒI HƯ TỔN
K-PAK REPAIR TREATMENT
MYHERO FIBREPLEX NO1.2.3 BOND PRO+ SMARTBOND NASHI FILLER THERAPY ENERGIZING + NOURISHING OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.7 OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.7
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 2 BƯỚC
2-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC
3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 6 BƯỚC
6-STEP TREATMENT
CÂN BẰNG ĐỘ P/H

P/H BALANCE
MYHERO X1 CLEANSER
GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

CLEAN AND VEPOROUS HAIR
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE GIẢM HƯ GÃY ĐẾN 94%

PROTECT AND ENFORCE THE HAIR FIBRES, REDUCING HAIR BREAKAGE BY UP TO 94%
HUYẾT THANH BẢO VỆ - GIÚP BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT

PROTECTION SERUM - PROTECT THE HAIR FIBRES TO PREVENT HAIR BREAKAGE DURING CHEMICAL TREATMENT
DƯỠNG ẨM, CHUYÊN SÂU BÊN TRONG LÕI TÓC

BONDS STRENGTHENING ADDITIVE
TÁI CẤU TRÚC SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

RECONSTRUCT HAIR FROM DEEP WITHIN
CUNG CẤP SINH LỰC, DƯỠNG ẨM

ENERGIZING AND NOURISHING
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ

BOND PERFECTOR FOR AT-HOME SELF TREATMENT
DƯỠNG CHẤT PROTEIN

PROTEIN NOURISHMENT
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR
CÂN BẰNG ĐỘ PH TRONG TÓC, BỔ SUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

PH BALANCE COLLAGEN POWDER TO ENSURE MAXIMUM PROTECTION
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE

KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
DẦU XẢ THỰC VẬT

NOURISHING VEGETARIAN MIRACAL CONDITIONER
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT

PROTECT HAIR POST CHEMICAL TREATMENT
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR

TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO AXIT
DƯỠNG CHUYÊN SÂU CHO TÓC

NOURISHING TREAMENT
DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG GIÀU DƯỠNG CHẤT CỦNG CỐ LẠI CÁC LIÊN KẾT TRONG TÓC GIÚP CHẮC KHỎE & NUÔI DƯỠNG SÂU TỪ BÊN TRONG

NOURISHING FORTIFIER - RICH, INTENSIVE TREATMENT WHICH ENFORCES THE BONDS IN THE HAIR. THE HAIR FIBRES IS STRENHTHEND AND DEEPLY NOURISHED
PHỤC HỒI HƯ TỔN

RESTRUCTION OF WEAK BONDS
CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC PHỤC HỒI HƯ TỔN

ANTI HAIR LOSS AND REPAIR DAMAGED HAIR
PHỤC HỒI ĐỘ KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC

RESTORE HAIR FIBRES STRENGTH
DƯỠNG CHẤT KHÉP BIỂU BÌ TÓC

CONCENTRATION OF PROTEIN TO REBUILD THE HAIR STRUCTURE
MYHERO X4 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR

TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP 2 LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABLITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
HÀN GẮN VỎ TÓC, CÂN BẰNG P/H

CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE, BALANCE P/H
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ CHO DỊCH VỤ UỐN, DUỖI, NHUỘM, TẨY TÓC

MALEIC AND CONTINUES TO CAPTURE THE IONS TO ALLOW THE WEAKER BONDS TO REFORM
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG

LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASSTIC
KÍCH THÍCH MỌC TÓC CHO TÓC MỎNG YẾ VÀ DỄ RỤNG

NOURISHING HAIR BUILDING
GIÚP TÓC KHỎE HƠN, CHUẨN BỊ CHO CÁC DỊCH VỤ HÓA CHẤT TIẾP THEO

HAIR STRENGTHENING BEFORE CHEMICAL TREATMENT
CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO VÀO NẾP HƠN

HYDRATING FOR STRONGER, HEATHIER AND SHINIER LOCKS
1.280.000 VND 1.630.000 VND 1.280.000 VND 1.280.000 VND 1.280.000 VND 1.280.000 VND 2.260.000 VND 1.550.000 VND 2.650.000 VND

ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU

THERAPY TREATMENT
JOICO
(USA)
GUY TANG - MYDENTITY
(GERMANY)
SCHWARZKOPFI
(GERMANY)
K-PAK PHỤC HỒI HƯ TỔN

K-PAK REPAIR TREATMENT
MYHERO FIBREPLEX NO1.2.3
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC

4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC

4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC

3-STEP TREATMENT
CÂN BẰNG ĐỘ P/H

P/H BALANCE
MYHERO X1 CLEANSER

GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

CLEAN AND VEPOROUS HAIR
LIÊN KẾT TÓC CHẮC KHỎE GIẢM HƯ GÃY ĐẾN 94%

PROTECT AND ENFORCE THE HAIR FIBRES, REDUCING HAIR BREAKAGE BY UP TO 94%
DƯỠNG CHẤT PROTEIN

PROTEIN NOURISHMENT
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR

CÂN BẰNG ĐỘ PH TRONG TÓC, BỔ SUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

PH BALANCE COLLAGEN POWDER TO ENSURE MAXIMUM PROTECTION
BẢO VỆ TÓC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT

PROTECT HAIR POST CHEMICAL TREATMENT
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR

TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO AXIT
DƯỠNG CHUYÊN SÂU CHO TÓC

NOURISHING TREAMENT
DƯỠNG CHẤT KHÉP BIỂU BÌ TÓC

CONCENTRATION OF PROTEIN TO REBUILD THE HAIR STRUCTURE
MYHERO X4 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR

TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP 2 LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABLITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
HÀN GẮN VỎ TÓC, CÂN BẰNG P/H

CREATE BONDS WITHIN THE HAIR BIBRE, BALANCE P/H
1.280.000 VND 1.630.000 VND 1.280.000 VND
GOLDWELL
(GERMANY)
L'OREAL
(FRANCE)
NASHI
(ITALY)
BOND PRO+ SMARTBOND NASHI FILLER THERAPY
ĐIỀU TRỊ 2 BƯỚC

2-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC

3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC

3-STEP TREATMENT
HUYẾT THANH BẢO VỆ - GIÚP BẢO VỆ CÁC VI SỢI TÓC KHỎI GÃY KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT

PROTECTION SERUM - PROTECT THE HAIR FIBRES TO PREVENT HAIR BREAKAGE DURING CHEMICAL TREATMENT
DƯỠNG ẨM, CHUYÊN SÂU BÊN TRONG LÕI TÓC

BONDS STRENGTHENING ADDITIVE
TÁI CẤU TRÚC SÂU BÊN TRONG SỢI TÓC

RECONSTRUCT HAIR FROM DEEP WITHIN
HOẠT TÍNH CĂN BẢN COLLAGEN, TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT VÀ KERATINE

KEY INGREDIENTS - COLLAGEN, STEM CELLS, KERATIN AND ELASTIN
DƯỠNG CHẤT TĂNG CƯỜNG GIÀU DƯỠNG CHẤT CỦNG CỐ LẠI CÁC LIÊN KẾT TRONG TÓC GIÚP CHẮC KHỎE & NUÔI DƯỠNG SÂU TỪ BÊN TRONG

NOURISHING FORTIFIER - RICH, INTENSIVE TREATMENT WHICH ENFORCES THE BONDS IN THE HAIR. THE HAIR FIBRES IS STRENHTHEND AND DEEPLY NOURISHED
PHỤC HỒI HƯ TỔN

RESTRUCTION OF WEAK BONDS
HOẠT CHẤT BỔ TRỢ CHO DỊCH VỤ UỐN, DUỖI, NHUỘM, TẨY TÓC

MALEIC AND CONTINUES TO CAPTURE THE IONS TO ALLOW THE WEAKER BONDS TO REFORM
TẠO LỚP VỎ BAO BỌC CHO MÁI TÓC SÁNG BÓNG

LIFTING MILK RESTORES NATURAL HYDRATION OF THE HAIR WHICH COMPACTS THE SURFACE OF THE HAIR, LEAVING IT SHINY AND ELASSTIC
1.280.000 VND 1.280.000 VND 1.280.000 VND
DAVINES
(USA)
OLAPLEX
(USA)
ENERGIZING + NOURISHING OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.7 OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.7
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC

4-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 3 BƯỚC

3-STEP TREATMENT
ĐIỀU TRỊ 6 BƯỚC

6-STEP TREATMENT
CUNG CẤP SINH LỰC, DƯỠNG ẨM

ENERGIZING AND NOURISHING
KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

MULTIPLIER AND LINK SINGLE SULFUR HYDROGEN BONDS TO MITIGATE DAMAGE DURING COLOR, LIGHTENING AND RELAXING PROCESS
KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ

BOND PERFECTOR FOR AT-HOME SELF TREATMENT
DẦU XẢ THỰC VẬT

NOURISHING VEGETARIAN MIRACAL CONDITIONER
CHỐNG VÀ TRỊ RỤNG TÓC PHỤC HỒI HƯ TỔN

ANTI HAIR LOSS AND REPAIR DAMAGED HAIR
PHỤC HỒI ĐỘ KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC

RESTORE HAIR FIBRES STRENGTH
KÍCH THÍCH MỌC TÓC CHO TÓC MỎNG YẾ VÀ DỄ RỤNG

NOURISHING HAIR BUILDING
GIÚP TÓC KHỎE HƠN, CHUẨN BỊ CHO CÁC DỊCH VỤ HÓA CHẤT TIẾP THEO

HAIR STRENGTHENING BEFORE CHEMICAL TREATMENT
CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO VÀO NẾP HƠN

HYDRATING FOR STRONGER, HEATHIER AND SHINIER LOCKS
2.260.000 VND 1.550.000 VND 2.650.000 VND

DAVINES (ITALY)

GUY TANG - MYDENTITY (USA)

OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.6, NO.7, NO.8 (USA)

ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT ĐIỀU TRỊ 8 BƯỚC - 8-STEP TREATMENT
MẶT NẠ BÙN GIẢI ĐỘC CHO TÓC, LOẠI BỎ BỤI BẨN VÀ CÁC THÀNH PHẦN Ô NHIỄM ĐỘC HẠI ĐÃ CƯ TRÚ TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

MUD MASK - DETOXIFIES YOUR HAIR & SCALP BY REMOVING DIRT & TOXIC POLLUTANTS
MYHERO X1 CLEANSER
GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

CLEAN AND VEPOROUS HAIR
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2 LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ - KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, BỘ SUNG ĐỘ ẨM VÀ PROTEIN ĐỂ PHỤC HỒI TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2 HEAL YOUR DAMAGED HAIR OR MAINTAIN YOUR HEALTHY HAIR
KÍCH THÍCH LƯU THÔNG TUẦN HOÀN MÁU, CỦNG CỐ VÀ BẢO VỆ TÓC TRÁNH HIỆN TƯỢNG MẤT NƯỚC, KÍCH THÍCH MỌC TÓC, ĐỒNG THỜI TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

BLOOD CIRCULATION STINULUS, STRENGTHEN & PROCTECT HAIR AGAINTS DEHYDRATION AND SPECIFIED BOOT THE IMMUNE SYSTEM
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR
CÂN BẰNG ĐỘ PH TRONG TÓC, BỔ SUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

PH BALANCE COLLAGEN POWDER TO ENSURE MAXIMUM PROTECTION
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5 KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ, TÁI TẠO LIÊN KẾT TÓC, PHỤC HỒI CHẮC KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC, CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIẢM XƠ RỐI, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5 THE DEEP CONDITIONING MASK DELIVERS AN INTENSE HIT OF MOISTURIZE, SMOOTH, VOLUMIZE AND AMPLIFY SHINE
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC CÓ TÁC DỤNG DƯỠNG ẨM, CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH LÃO HÓA, GIÚP DA ĐẦU VÀ TÓC KHỎE MẠNH, HẠN CHẾ GÃY RỤNG, TĂNG ĐỘ BÓNG MƯỢT

GIVE DEEP NOURISHMENT & HYDRATION, APPLY TO GIVE BODY & LIFE TO THE HAIR AND PROCTECT IT FROM HEAT & HUMIDITY
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO ACID
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7 HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC, GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA, BỔ SUNG NƯỚC LÀM MƯỢT, ĐỊNH HÌNH VÀ LÀM MƯỢT NHỮNG MÁI TÓC XOĂN TỰ NHIÊN

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7 WELDING HAIR BONDING, HELPING MAXIMUM GLOSSINESS, SUPPLEMENTING WATER SUPPLY, NATURALLY SHAPED AND SMOOTHED CURLS
SIÊU HOẠT ĐỘNG CHỐNG RỤNG VÀ KÍCH THÍCH MỌC TÓC, CHỮA TRỊ RỤNG TÓC DO DI TRUYỀN HOẶC DO LƯỢNG DẦU DƯ THỪA TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

HELPING TO PREVENT BREAKAGE, REPAIRS THE HAIR FIBRE, FOR NOURISHED AND SMOOTH HAIR
MYHERO X4 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP 2 LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABLITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.8 CHỮA TRỊ VÀ CẤP ẨM CHUYÊN SÂU

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.8 TREATMENT & HYDRATING
2.260.000 VND 1.630.000 VND 2.650.000 VND

DAVINES (ITALY)

ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT
MẶT NẠ BÙN GIẢI ĐỘC CHO TÓC, LOẠI BỎ BỤI BẨN VÀ CÁC THÀNH PHẦN Ô NHIỄM ĐỘC HẠI ĐÃ CƯ TRÚ TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

MUD MASK - DETOXIFIES YOUR HAIR & SCALP BY REMOVING DIRT & TOXIC POLLUTANTS
KÍCH THÍCH LƯU THÔNG TUẦN HOÀN MÁU, CỦNG CỐ VÀ BẢO VỆ TÓC TRÁNH HIỆN TƯỢNG MẤT NƯỚC, KÍCH THÍCH MỌC TÓC, ĐỒNG THỜI TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

BLOOD CIRCULATION STINULUS, STRENGTHEN & PROCTECT HAIR AGAINTS DEHYDRATION AND SPECIFIED BOOT THE IMMUNE SYSTEM
DẦU XẢ DƯỠNG TÓC CÓ TÁC DỤNG DƯỠNG ẨM, CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH LÃO HÓA, GIÚP DA ĐẦU VÀ TÓC KHỎE MẠNH, HẠN CHẾ GÃY RỤNG, TĂNG ĐỘ BÓNG MƯỢT

GIVE DEEP NOURISHMENT & HYDRATION, APPLY TO GIVE BODY & LIFE TO THE HAIR AND PROCTECT IT FROM HEAT & HUMIDITY
SIÊU HOẠT ĐỘNG CHỐNG RỤNG VÀ KÍCH THÍCH MỌC TÓC, CHỮA TRỊ RỤNG TÓC DO DI TRUYỀN HOẶC DO LƯỢNG DẦU DƯ THỪA TRÊN TÓC VÀ DA ĐẦU

HELPING TO PREVENT BREAKAGE, REPAIRS THE HAIR FIBRE, FOR NOURISHED AND SMOOTH HAIR
2.260.000 VND

GUY TANG - MYDENTITY (USA)

ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC - 4-STEP TREATMENT
MYHERO X1 CLEANSER
GIỮ MÀU LÀM SẠCH - LOẠI BỎ TẠP CHẤT - THÀNH PHẦN NGỌC TRAI

CLEAN AND VEPOROUS HAIR
MYHERO X2 COLLAGEN REPAIR
CÂN BẰNG ĐỘ PH TRONG TÓC, BỔ SUNG COLLAGEN, LÀM MỀM VÀ HÀN GẮN BIỂU BÌ TÓC

PH BALANCE COLLAGEN POWDER TO ENSURE MAXIMUM PROTECTION
MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC BÊN TRONG, CUNG CẤP COLLAGEN THỦY PHÂN ĐƯA KERATIN AXIT AMIN VÀO TRONG TÓC

MYHERO X3 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR, TRANSFORM HYDROLYZED COLLAGEN INTO KERATIN AMINO ACID
MYHERO X4 INTERNAL COLLAGEN RECONTRUCTOR
TINH CHẤT PHỤC HỒI LỚP BIỂU BÌ GIÚP TÓC BÓNG LÊN GẤP 2 LẦN NHỜ CÔNG NGHỆ VIBRARICHE

THE ABLITY OF TONING THE HAIR WITH IRIDESCENT BRIGHTNESS TO ENHANCE OR NEUTRALIZE, GET MAXIMUM CONTRAST AND CONTROL WITH VIBRARICHE TECH
1.630.000 VND

OLAPLEX NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5, NO.6, NO.7, NO.8 (USA)

ĐIỀU TRỊ 8 BƯỚC - 8-STEP TREATMENT
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2 LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ - KẾT NỐI VÀ TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TÓC, BỘ SUNG ĐỘ ẨM VÀ PROTEIN ĐỂ PHỤC HỒI TÓC, HỖ TRỢ TỐI ƯU CHO DỊCH VỤ TẨY, NHUỘM, UỐN VÀ DUỖI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.1, NO.2 HEAL YOUR DAMAGED HAIR OR MAINTAIN YOUR HEALTHY HAIR
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5 KẾT NỐI CÁC LIÊN KẾT TÓC TẠI NHÀ, TÁI TẠO LIÊN KẾT TÓC, PHỤC HỒI CHẮC KHỎE TỪ BÊN TRONG SỢI TÓC, CUNG CẤP ĐỘ ẨM GIẢM XƠ RỐI, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT HOÀN HẢO THÍCH HỢP CHO MỌI LOẠI TÓC

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.3, NO.4, NO.5 THE DEEP CONDITIONING MASK DELIVERS AN INTENSE HIT OF MOISTURIZE, SMOOTH, VOLUMIZE AND AMPLIFY SHINE
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7 HÀN GẮN LIÊN KẾT TÓC, GIÚP TĂNG ĐỘ BÓNG TỐI ĐA, BỔ SUNG NƯỚC LÀM MƯỢT, ĐỊNH HÌNH VÀ LÀM MƯỢT NHỮNG MÁI TÓC XOĂN TỰ NHIÊN

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.6, NO.7 WELDING HAIR BONDING, HELPING MAXIMUM GLOSSINESS, SUPPLEMENTING WATER SUPPLY, NATURALLY SHAPED AND SMOOTHED CURLS
OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.8 CHỮA TRỊ VÀ CẤP ẨM CHUYÊN SÂU

OLAPLEX BOND PREFECTOR NO.8 TREATMENT & HYDRATING
2.650.000 VND

GÓI GỘI - XẢ THƯ GIÃN

RELAXING SHAMPOO & CONDITION PACKAGE
10 GÓI GỘI XẢ CHUYÊN NGHIỆP TẠI LEHAIR
10 PACKAGE PROFESSIONAL SHAMPOO & CONDITION AT LEHAIR
JOICO
(Mỹ)
USA
GK HAIR
(Mỹ)
USA
SCHWARZKOPF
(Đức)
GERMANY
NASHI ARGAN
(Ý)
ITALY
GOLDWELL
(Đức)
GERMANY
TIGI
(Anh)
ENGLAND
DAVINES
(Ý)
ITALIA
L'OREAL
(Pháp)
FRANCE
MOROCCANOIL
(Israel)
OLAPLEX
(Mỹ)
USA
2.950.000 VND
/12 lần
2.950.000 VND
/12 lần
2.950.000 VND
/12 lần
3.550.000 VND
/12 lần
3.550.000 VND
/12 lần
3.950.000 VND
/12 lần
3.950.000 VND
/12 lần
4.250.000 VND
/12 lần
4.500.000 VND
/12 lần
4.500.000 VND
/12 lần

GÓI GỘI - XẢ THƯ GIÃN

RELAXING SHAMPOO & CONDITION PACKAGE
10 GÓI GỘI XẢ CHUYÊN NGHIỆP TẠI LEHAIR
10 PACKAGE PROFESSIONAL SHAMPOO & CONDITION AT LEHAIR
JOICO
(Mỹ)
USA
2.950.000 VND
/12 lần
GK HAIR
(Mỹ)
USA
2.950.000 VND
/12 lần
SCHWARZKOPF
(Đức)
GERMANY
2.950.000 VND
/12 lần
NASHI ARGAN
(Ý)
ITALY
3.550.000 VND
/12 lần
GOLDWELL
(Đức)
GERMANY
3.550.000 VND
/12 lần
TIGI
(Anh)
ENGLAND
3.950.000 VND
/12 lần
DAVINES
(Ý)
ITALIA
3.950.000 VND
/12 lần
L'OREAL
(Pháp)
FRANCE
4.250.000 VND
/12 lần
MOROCCANOIL
(Israel)
4.500.000 VND
/12 lần
OLAPLEX
(Mỹ)
USA
4.500.000 VND
/12 lần

LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU

REPAIR & THERAPY TREATMENT
TẨY TẾ BÀO CHẾT KẾT HỢP GỘI-XẢ CHUYÊN NGHIỆP
LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ DA ĐẦU 11 BƯỚC THƯ GIÃN

EXFOLIATE COMBINE PROFESSIONAL SHAMPOO
11 STEP RELAXING MASSAGE SCALP TREATMENT
CHĂM SÓC DA ĐẦU, KÍCH THÍCH MỌC TÓC & CHỐNG RỤNG DAVINES
LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ DA ĐẦU, CHỐNG RỤNG VÀ KÍCH THÍCH MỌC TÓC 4 BƯỚC

DAVINES SCALP CARE, STIMULATE HAIR GROWTH & PREVENT HAIR LOSS
4 STEP TREATMENT TO SCALP CARE, STIMULATE HAIR GROWTH & PREVENT HAIR LOSS
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 4 BƯỚC
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, TÁI CẤU TRÚC TÓC, CHỐNG GÃY ĐỨT 4 BƯỚC

4 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
4 STEP TREATMENT TO REPAIR, RECONSTRUCT HAIR AND PREVENT BREAKAGE
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 8 BƯỚC
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, TÁI CẤU TRÚC TÓC, CHỐNG GÃY ĐỨT 8 BƯỚC

8 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
8 STEP TREATMENT TO REPAIR, RECONSTRUCT HAIR AND PREVENT BREAKAGE
PHỤC HỒI GUY-TANG MYDENTITY
LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ & PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU, CÂN BẰNG COLLAGEN,...

GUY-TANG MYDENTITY REPAIR
THERAPY TREATMENT TO REPAIR AND BALANCE COLLAGEN,...
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI, CUNG CẤP COLLAGEN, BỔ SUNG KERATIN

4 STEP NASHI ARGAN TREATMENT
REPAIR TREATMENT, PROVIDE COLLAGEN, SUPPLEMENTING KERATIN
3.900.000 VND
/6 lần
13.560.000 VND
/6 lần
9.300.000 VND
/6 lần
15.900.000 VND
/6 lần
8.340.000 VND
/6 lần
7.680.000 VND
/6 lần
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
650.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
2.260.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.550.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
2.650.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.630.000 VND
TẶNG 1 LẦN TRỊ GIÁ
1.280.000 VND

LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU

REPAIR & THERAPY TREATMENT
TẨY TẾ BÀO CHẾT KẾT HỢP GỘI-XẢ CHUYÊN NGHIỆP
LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ DA ĐẦU 11 BƯỚC THƯ GIÃN

EXFOLIATE COMBINE PROFESSIONAL SHAMPOO
11 STEP RELAXING MASSAGE SCALP TREATMENT
3.900.000 VND
/6 lần
TẶNG 1 LẦN
TRỊ GIÁ
650.000 VND
CHĂM SÓC DA ĐẦU, KÍCH THÍCH MỌC TÓC & CHỐNG RỤNG DAVINES
LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ DA ĐẦU, CHỐNG RỤNG VÀ KÍCH THÍCH MỌC TÓC 4 BƯỚC

DAVINES SCALP CARE, STIMULATE HAIR GROWTH & PREVENT HAIR LOSS
4 STEP TREATMENT TO SCALP CARE, STIMULATE HAIR GROWTH & PREVENT HAIR LOSS
13.560.000 VND
/6 lần
TẶNG 1 LẦN
TRỊ GIÁ
2.260.000 VND
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 4 BƯỚC
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, TÁI CẤU TRÚC TÓC, CHỐNG GÃY ĐỨT 4 BƯỚC

4 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
4 STEP TREATMENT TO REPAIR, RECONSTRUCT HAIR AND PREVENT BREAKAGE
9.300.000 VND
/6 lần
TẶNG 1 LẦN
TRỊ GIÁ
1.550.000 VND
ĐIỀU TRỊ CHUYÊN SÂU PHỤC HỒI OLAPLEX 8 BƯỚC
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, TÁI CẤU TRÚC TÓC, CHỐNG GÃY ĐỨT 8 BƯỚC

8 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
8 STEP TREATMENT TO REPAIR, RECONSTRUCT HAIR AND PREVENT BREAKAGE
15.900.000 VND
/6 lần
TẶNG 1 LẦN
TRỊ GIÁ
2.650.000 VND
PHỤC HỒI GUY-TANG MYDENTITY
LIỆU TRÌNH CHỮA TRỊ & PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU, CÂN BẰNG COLLAGEN,...

GUY-TANG MYDENTITY REPAIR
THERAPY TREATMENT TO REPAIR AND BALANCE COLLAGEN,...
8.340.000 VND
/6 lần
TẶNG 1 LẦN
TRỊ GIÁ
1.630.000 VND
ĐIỀU TRỊ 4 BƯỚC
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI, CUNG CẤP COLLAGEN, BỔ SUNG KERATIN

4 STEP NASHI ARGAN TREATMENT
REPAIR TREATMENT, PROVIDE COLLAGEN, SUPPLEMENTING KERATIN
7.680.000 VND
/6 lần
TẶNG 1 LẦN
TRỊ GIÁ
1.280.000 VND

HOT COMBO

COMBO 1 COMBO 2 COMBO 3 COMBO 4 SPECIAL COMBO
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
UỐN/HẤP DAVINES - NHUỘM GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 4 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENT
DAVINES CURL/HAIR MASK - GOLDWELL COLORING
4 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
CẮT - NAIL
NHUỘM MÀU THỜI TRANG BALAYAGE
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 4 BƯỚC

HAIR CUT - NAIL
FASHION COLOURING BALAYAGE
4 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
NAIL - UỐN/HẤP
LÀM PHỒNG CHÂN TÓC GOLDWELL
NHUỘM GOLDWELL - PHỤC HỒI DAVINES

NAIL - CURL/HAIR MASK
GOLDWELL PARTIALLY HAIR CRIMPLING
GOLDWELL COLOURING - DAVINES REPAIR
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
UỐN GOLDWELL - NHUỘM GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 6 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENTK
GOLDWELL CURLING - GOLDWELL COLOURING
6 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
CẮT TẠO KIỂU
NHUỘM THỜI TRANG GUY-TANG MYDENTITY 2 LẦN TẨY
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI GUY-TANG 4 BƯỚC

HAIR CUT & STYLING
GUY-TANG MYDENTITY 2 TIMES BLEACH
FASHION COLOURING
4 STEPS GUY-TANG REPAIR TREATMENT
5.634.000 VND 5.760.000 VND 6.030.000 VND 6.590.000 VND 9.650.000 VND
TẶNG CẮT TẠO KIỂU & NAIL NGHỆ THUẬT

GET FREE HAIR CUT & NAIL ART
TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
TẶNG CẮT & LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE HAIR CUT & 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
TẶNG CẮT & NAIL & CHAI TINH CHẤT DƯỠNG TÓC

GET FREE HAIR CUT & NAIL & HAIR NOURISHING ESSENTIALS PRODUCT
TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC & NAIL & CHAI XỊT DƯỠNG SCHWARZKOPF

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT & NAIL & SCHWARZKOPF HAIR NOURISHING SPRAY

HOT COMBO

COMBO 1
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
UỐN/HẤP DAVINES - NHUỘM GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 4 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENT
DAVINES CURL/HAIR MASK - GOLDWELL COLORING
4 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
5.634.000 VND TẶNG CẮT TẠO KIỂU & NAIL NGHỆ THUẬT

GET FREE HAIR CUT & NAIL ART
COMBO 2
CẮT - NAIL
NHUỘM MÀU THỜI TRANG BALAYAGE
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 4 BƯỚC

HAIR CUT - NAIL
FASHION COLOURING BALAYAGE
4 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
5.760.000 VND TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
COMBO 3
NAIL - UỐN/HẤP
LÀM PHỒNG CHÂN TÓC GOLDWELL
NHUỘM GOLDWELL - PHỤC HỒI DAVINES

NAIL - CURL/HAIR MASK
GOLDWELL PARTIALLY HAIR CRIMPLING
GOLDWELL COLOURING - DAVINES REPAIR
6.030.000 VND TẶNG CẮT & LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC

GET FREE HAIR CUT & 7 STEPS SKINCARE TREATMENT
COMBO 4
LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC
UỐN GOLDWELL - NHUỘM GOLDWELL
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI OLAPLEX 6 BƯỚC

7 STEPS SKINCARE TREAMENTK
GOLDWELL CURLING - GOLDWELL COLOURING
6 STEPS OLAPLEX REPAIR THERAPY TREATMENT
6.590.000 VND TẶNG CẮT & NAIL & CHAI TINH CHẤT DƯỠNG TÓC

GET FREE HAIR CUT & NAIL & HAIR NOURISHING ESSENTIALS PRODUCT
SPECIAL COMBO
CẮT TẠO KIỂU
NHUỘM THỜI TRANG GUY-TANG MYDENTITY 2 LẦN TẨY
LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI GUY-TANG 4 BƯỚC

HAIR CUT & STYLING
GUY-TANG MYDENTITY 2 TIMES BLEACH
FASHION COLOURING
4 STEPS GUY-TANG REPAIR TREATMENT
9.650.000 VND TẶNG LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA 7 BƯỚC & NAIL & CHAI XỊT DƯỠNG SCHWARZKOPF

GET FREE 7 STEPS SKINCARE TREATMENT & NAIL & SCHWARZKOPF HAIR NOURISHING SPRAY

LIỆU TRÌNH KERATIN (USA)

KERATIN TREATMENT (USA)
KERATIN - MỘT THÀNH PHẦN KẾT CẤU CHÍNH CỦA TÓC, CHIẾM 70% CẤU TẠO CỦA SỢI TÓC GIÚP TÓC BÓNG KHỎE VÀ CHỐNG LẠI TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG CÙNG CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI Ở BÊN NGOÀI
KERATIN - IS A PROTEIN THAT IS MAJOR COMPONENT IN THE MAKE-UP OF HAIR, CONTAINS 70% OF HAIR STRUCTURE THAT MAKES THE HAIR SHINY AND PREVENT DAMAGE FROM OUTSIDE ENVIROMENT FACTORS

KERATIN LÀ SẢN PHẨM PHỤC HỒI KERATIN ĐƯỢC RA ĐỜI VỚI MỤC ĐÍCH BỔ SUNG VÀ PHỤC HỒI CẤU TRÚC KERATIN ĐÃ MẤT, GIÚP TÓC BÓNG MƯỢT, CHẮC KHỎE VÀ TĂNG ĐỘ ĐÀN HỒI
KERATIN IS KERATIN TREATMENT THAT CREATED TO REPAIR AND STRENGTHEN KERATIN STRUCTURE, LEAVES THE HAIR SHINY AND HEALTHIER
3.900.000 VND

NỐI TÓC

(PROFESSIONAL HAIR EXTENSION)
ĐỘ DÀI 60CM - 60CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
*Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
ĐỘ DÀI 70CM - 70CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
*Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
THÁO NỐI
HAIR
EXTENSIONS REMOVAL
NÂNG NỐI
HAIR
EXTENSIONS FIXING
NỐI MỘT CHÙM
60CM
SINGLE CLIP-IN 60CM
NỐI MỘT CHÙM
70CM
SINGLE CLIP-IN 70CM
3.900.000 VND 4.500.000 VND 300.000 VND 550.000 VND 1.600.000 VND 1.810.000 VND

NỐI TÓC

(PROFESSIONAL HAIR EXTENSION)
ĐỘ DÀI 60CM - 60CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
*Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
3.900.000 VND
ĐỘ DÀI 70CM - 70CM LENGTH
CAN BE USE SERVICE (CURLING - COLORING - STRAIGHTENING)
*Chỉ sử dụng tóc thật 100%, đã được thẩm định chất lượng
Only use 100% real hair, has been quality verification
4.500.000 VND
THÁO NỐI
HAIR
EXTENSIONS REMOVAL
300.000 VND
NÂNG NỐI
HAIR
EXTENSIONS FIXING
550.000 VND
NỐI MỘT CHÙM
60CM
SINGLE CLIP-IN 60CM
1.600.000 VND
NỐI MỘT CHÙM
70CM
SINGLE CLIP-IN 70CM
1.810.000 VND

DỊCH VỤ KEM THEO (ADD-ON SERVICE)

TẶNG CHO KHÁCH HÀNG UỐN + DUỖI - FREE HAIR CUT FOR CURLING AND TRAIGHTENING
UỐN PHỒNG CHÂN TÓC
PARTIALY HAIR CRIMPING
XÃ BẤM
STRAIGHTEN CRIMPED HAIR
DUỖI PHỒNG CHÂN TÓC
PARTIALLY VOLUMIZING AND ROOT LIFTING BY STRAITHENER
NHUỘM CHÂN TÓC
PARTIALLY COLORING
TÍNH 1/2 GIÁ TIỀN CHO TẤT CẢ CÁC HÃNG THUỐC KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN CHO DỊCH VỤ (CƠ BẢN)
HALF THE PRICE OF THE BRAND THAT CUSTOMER SELECT FOR BASIC SERVICE
messenger call