Tạo Kiểu

Giữ cho tóc chuẩn form đã tạo kiểu, đồng thời tăng cường dưỡng chất cho tóc.
messenger call