Xịt Khóa Màu

Bảo vệ và giữ màu tóc nhuộm bền lâu
messenger call