Serum

Bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại, chống rụng và ngăn ngừa hư tổn
messenger call