BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

UỐN TÓC (hair curling)

60' 700.000 - 1.280.000VND

DUỖI TÓC (straighten hair)

60' 700.000 - 1.280.000VND

NHUỘM TÓC (hair dying)

1h30' 800.000 - 1.920.000VND

NỐI TÓC (hair extension)

2h00' Từ 750.000VND

ĐẶT LỊCH

Hoàn tất thông tin đặt lịch

messenger call