Bảng giá dịch vụ

Phục Hồi Tóc

2 giờ 990,000

Uốn Tóc

3 giờ 850,000

Cắt Tóc Nữ

1 giờ 250,000

Cắt Tóc Nam

1 giờ 150,000

Gội Đầu Thư Giãn

45 phút 165,000

Hấp Dầu

1 giờ 410,000

Chăm Sóc Tóc

1 giờ 990,000

Nhuộm Màu Thời Trang

3 giờ 30 phút 2,100,000

Duỗi Tóc

3 giờ 950,000

Nhuộm Tóc

2 giờ 900,000

Đặt lịch

Hoàn tất thông tin đặt lịch

messenger