BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

CẮT TÓC NAM

20' 100.000VND

CẮT TÓC NỮ

30' Từ 200.000VND

GỘI ĐẦU THƯ GIÃN

45' Từ 200.000VND

HẤP DẦU

45' Từ 535.000VND

UỐN TÓC

60' 700.000 - 1.170.000VND

DUỖI TÓC

60' 700.000 - 1.170.000VND

NHUỘM TÓC

1h30' 800.000 - 1.920.000VND

NHUỘM MÀU THỜI TRANG

2h 950.000 - 3.820.000VND

NHUỘM GUY-TANG MYDENTITY

1h30' Từ 1.920.000VND

PHỤC HỒI TÓC

60' Từ 1.080.000VND

NỐI TÓC

2h00' Từ 750.000VND

ĐẶT LỊCH

Hoàn tất thông tin đặt lịch

messenger call