DẦU DƯỠNG TÓC

Cung cấp dưỡng chất và bảo vệ từng sợi tóc.